rybitwy4 | Dzięki platformom pływającym w Warszawie wylęga się coraz więcej rybitw czarnych

Pisklęta śmieszki (fot. R. Bartosz)