rybitwy3 | Dzięki platformom pływającym w Warszawie wylęga się coraz więcej rybitw czarnych

Rybitwa czarna (fot. Ł. Poławski)