rybitwy2 | Dzięki platformom pływającym w Warszawie wylęga się coraz więcej rybitw czarnych

Gniazdo łysek (fot. R. Bartosz)