rybitwy1 | Dzięki platformom pływającym w Warszawie wylęga się coraz więcej rybitw czarnych

Rybitwa czarna i pisklę (fot. R. Bartosz)