Dzięki platformom pływającym w Warszawie wylęga się coraz więcej rybitw czarnych

Dzięki platformom pływającym Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w Warszawie wylęga się coraz więcej rybitw czarnych – ptaków wodnych zanikających w Polsce!

 

PLATFORMY NA JEZIORZE POWSINKOWSKIM – ZNALAZŁY UZNANIE WŚRÓD PTAKÓW WODNYCH

Tylko w tym roku liczba lęgowych par rybitw czarnych na Jeziorze Powsinkowskim wzrosła do czterech, podczas gdy w zeszłym roku obserwowano tam tylko jedną gniazdującą parę! Pozostałe platformy także zostały zajęte przez gniazdujące ptaki, w tym 11 par śmieszek, 1 parę perkozów dwuczubych i 1 parę łysek.  Nasze działania są realizowane w ramach projektu unijnego „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”.

 

Na Jeziorze Powsinkowskim w Wilanowie umieściliśmy w maju br. 20 platform lęgowych zbudowanych z drewna, trzciny i faszyny. Naturalnie wyglądające platformy o wymiarach 40x40cm służą przede wszystkim rybitwie czarnej – rzadkiemu i zagrożonemu gatunkowi ptaka wodnego, dla którego Jezioro Powsinkowskie wraz z sąsiadującym Jeziorem Wilanowskim stanowi jedyne miejsce gniazdowania w Warszawie i okolicach.

 

Rybitwa czarna znajduje się pod ochroną i została wymieniona w Załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej Unii Europejskiej, co oznacza, że w celu jej ochrony wyznaczane są obszary Natura 2000. Liczebność rybitwy czarnej w Polsce spada, a jej stanowiska lęgowe zanikają. Szacuje się, że od 2000 r. liczebność tego gatunku spadła nawet o połowę. Aktualnie wielkość krajowej populacji rybitwy czarnej wynosi 2000-3000 par. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy prowadzi działania mające na celu czynną ochronę tego gatunku.

 

PLATFORMY NA KANALE PIASECZYŃSKIM – RÓWNIEŻ PRZYPDADŁY PTAKOM WODNYM DO GUSTU

 

Jak donoszą warszawscy obserwatorzy ptaków wodnych, nasza platforma pływająca na Kanale Piaseczyńskim również cieszy się dużą popularnością wśród m.in. śmieszek i krzyżówek. Link do zdjęć tu. 

 

Od czerwca ze specjalnej wyspy mogą korzystać wędrujące w stronę Wisły nurogęsi, a także łyski, krzyżówki, mewy, rybitwy, brodźce piskliwe czy łabędzie (oprócz wyspy mają też do dyspozycji mniejsze zadaszone tratwy). Całoroczna platforma służy ptakom do spoczynku, noclegu, żerowania, a w przyszłości – do gniazdowania. Z wyspy korzystać będą mogły również zamieszkujące okolicę żaby zielone.

 

Roślinność posadzona na platformie składa się z gatunków rodzimych pochodzących z osobników pobranych z naturalnego środowiska na terenie Polski i wpływa na oczyszczanie wody w Kanale.

 

– – – – –

Realizowany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy projekt unijny „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” ma na celu ochronę cennych gatunków zwierząt m.in. poprzez: budowę platform lęgowych i spoczynkowych, renaturyzację zbiorników i cieków wodnych, usuwanie obcych gatunków inwazyjnych, budowę zastawek zatrzymujących wodę.

 

Więcej o projekcie „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – na naszej stronie.

 

Pokaż inne artykuły