Forum Liderów PPP – porozmawiajmy o rewitalizacji i zrównoważonej przestrzeni publicznej

Porozmawiajmy o rewitalizacji, projektach deweloperskich i zrównoważonej przestrzeni publicznej! 28 października odbędzie się konferencja online Forum Liderów PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne). Swój udział w panelach dyskusyjnych potwierdzili m.in. przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biura Rozwoju Gospodarczego, a także przedstawiciele rządu.

 
Podczas Forum Liderów PPP omówione zostaną konkretne przykłady rewitalizacji: zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, zagospodarowania kwartału zabudowy w okolicy Bazaru Różyckiego wraz z miejską częścią bazaru, rewitalizacja w Łodzi. Omówiony zostanie również projekt Osiedla Warszawy.
 
Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego moderowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów poruszone zostaną kwestie znaczenia dziedzictwa narodowego w działaniach rewitalizacyjnych oraz możliwości drzemiące w zabytkach i tradycji obszarów rewitalizacji.
 
Forum Liderów PPP jest szansą dla firm prywatnych na pozyskanie wiedzy z zakresu skutecznej realizacji inwestycji we współpracy ze stroną publiczną. Panele dyskusyjne, z udziałem przedstawicieli firm prywatnych i ekspertów, będą dotyczyć m.in. najlepszych praktyk w inwestycjach rewitalizacyjnych. Dowiemy się również – na wybranych przykładach – jak skutecznie przygotować projekt PPP, skonstruować umowę, budżet i zarządzać projektem.
 
Bezpłatna rejestracjahttps://www.forumliderowppp.pl/
 
Streaming live 28.10.2020 godz. 10:00 – 15:00 nahttps://www.pap-mediaroom.pl/
Pokaż inne artykuły