Przeprowadziliśmy remont schodów na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim

Wyremontowane schody na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim w Parku Agrykola – to zrealizowany właśnie przez warszawski Zarząd Zieleni projekt z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielona Skarpa”. Dodatkowo uporządkowaliśmy również zieleń w sąsiedztwie odnowionych schodów.

REPREZENTACYJNA SKARPA UJAZDOWSKA – ZASŁUGUJE NA ODNOWĘ 

Autor projektu słusznie zauważył, że reprezentacyjna przestrzeń Skarpy Ujazdowskiej zasługuje na modernizację, ponieważ stanowi element historycznego założenia urbanistycznego, jakim jest Oś Stanisławowska. Podkreślił również, że proces ten powinien rozpocząć się właśnie od remontu schodów.

Warto wiedzieć, że schody te pochodzą z lat 70. ubiegłego wieku. Powstały jako część powojennej odbudowy Zamku Ujazdowskiego. Pomimo, iż bryła zamku odtwarza stan z pierwszej połowy XVIII w., to schody posiadają współczesną, modernistyczną formę.

Niestety, w ostatnich latach pojawiły się na schodach liczne uszkodzenia: spękania belek podpierających schody, balustrada pokryła się rdzą, widoczna była łuszcząca się farba na stopniach i balustradzie, porośniętych przez bluszcz. Brakowało również kilku płyt okładzinowych.

DOBRE EFEKTY KILKUETAPOWYCH PRAC

Rewitalizacja prowadzona była etapowo w konsultacji z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków. W pierwszej kolejności zajęliśmy się opracowaniem koncepcji dla tego projektu, a następnie opracowany został projekt modernizacji schodów.

Ponadto przeprowadziliśmy również szczegółową inwentaryzację okolicznej zieleni. Na wstępie należało usunąć roślinność porastającą schody oraz balustradę – co umożliwiło przeprowadzenie zasadniczych prac remontowych. Następnie schody zostały umyte i odtłuszczone , zaś spękane belki zabezpieczyliśmy odpowiednią zaprawą. Później wyrównaliśmy i naprawiliśmy ubytki w stopniach i spocznikach żelbetowych. Zabezpieczyliśmy również elementy betonowe i wymieniliśmy brakujące płyty granitowe oraz przełożyliśmy i ustabilizowaliśmy płyty na tarasie usytuowanym poniżej schodów.

Gratulujemy autorowi pomysłu oraz dziękujemy mieszkańcom za 365 oddanych głosów! Projekt nr 1631 z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielona Skarpa” – link tu.

 

 

Pokaż inne artykuły