Rozpoczęliśmy jesienną pielęgnację trawników przyulicznych

Share

Rozpoczęliśmy jesienną pielęgnację trawników przyulicznych pozostających pod opieką warszawskiego Zarządu Zieleni.  Trzecie czyli ostatnie w tym roku koszenie trawy w pasach drogowych ulic o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej – odpowiednio przygotuje te trawniki do okresu zimy i pozytywnie wpłynie na ich kondycję w wiosennej odsłonie.

 JESIENNE KOSZENIE TRAWY – PRZYGOTOWUJE TRAWNIKI DO ZIMY ORAZ SPRZYJA ICH DOBREJ KONDYCJI NA PRZYSZŁĄ WIOSNĘ

Jesienne koszenie trawników przyulicznych pozwoli na zgromadzenie w nasadach pędów trawy niezbędnych składników pokarmowych potrzebnych do właściwego przezimowania darni.

Ponadto, dzięki tego rodzaju zabiegom pielęgnacyjnym trawa lepiej zniesie zimowe chłody i ewentualny negatywny wpływ pokrywy śnieżnej, zaś wiosną trawniki szybciej wrócą do dobrej formy. Warto bowiem wiedzieć, że wyblakła trawa, ubytki darni, w wyniku których powstają „łyse placki” czy też nalot grzybni (tzw. pleśń śniegowa) – to najczęstsze problemy występujące wczesną wiosną w obrębie trawników, które są wynikiem nieodpowiedniego przygotowania ich do zimy.

W ramach trzeciego i ostatniego w tym roku koszenia trawniki przyuliczne zostaną przycięte na wysokość ok. 5 cm. (krótsze niż to cięcie mogłoby narazić korzenie trawy na przemarznięcie).

Nieprzeprowadzenie koszenia naraziłoby długie źdźbła trawy na przygniecenie do ziemi, co w warunkach wilgoci i braku tlenu skutkuje gniciem roślin i pojawieniem się pleśni. Warto pamiętać, że jesień to czas, kiedy licznie występują zarodniki grzybów mających w tym okresie roku idealne warunki do rozwoju.

 JESIENNE GRABIENIE – SPRZYJA KONDYCJI TRAWNIKÓW ORAZ JEST KONIECZNE Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Wraz z koszeniem trawników przyulicznych rozpoczynamy grabienie w ich obrębie, które w okresie jesiennym powtórzone zostanie kilka razy, w miarę gubienia liści przez drzewa.

Zalegająca na trawnikach warstwa liści zacieniałaby trawy, powodując osłabienie roślin i zmniejszenie ich trwałości, ograniczałaby im również dostęp powietrza. Wilgotne liście, dodatkowo obciążone pokrywą śnieżną – mogą skutecznie odciąć dostęp tlenu do darni, a także powodować proces gnilny. Dzięki grabieniu, trawom nie będą zagrażały choroby będące następstwem procesów beztlenowych, objawiające się żółto-brązowymi plamami lub wręcz ubytkami darni na wiosnę.

Grabienie w obrębie trawników przyulicznych jest konieczne również ze względów bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Liście przelatujące z tych trawników na pas jezdni czy pas pieszy lub rowerowy – stanowią realne zagrożenie dla użytkowników drogi w czasie opadów czy przymrozków. Co istotne, w miejscach oddalonych od pasa jezdni grabienie pod okapami drzew i w skupinach krzewów zostanie ograniczone – z myślą o prawidłowym obiegu materii organicznej sprzyjającym wzrostowi tych roślin.

PRZYPOMINAMY, NA CZYM POLEGA ZRÓŻNICOWANY REŻIM KOSZENIA ZARZĄDU ZIELENI M.ST. WARSZAWY

Wprowadzony przez warszawski Zarząd Zieleni zróżnicowany reżim koszenia, uwzględniający bieżącą obserwację terenową prowadzoną przez naszych specjalistów, a także panujące aktualnie warunki atmosferyczne – to wyraz świadomego zarządzania zielenią miejską. Rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie jest wynikiem analizy uwzględniającej zróżnicowane czynniki o istotnym dla prawidłowego rozwoju zieleni znaczeniu. Rekomendacje ZZW w tym zakresie stanowią punkt odniesienia dla innych jednostek m.st. Warszawy.

Przypomnijmy więc, że koszenie w pasach drogowych zostało przez ZZW ograniczone do zaledwie 3 razy w roku – w tym roku prace odbyły się w połowie maja i lipca. Jednocześnie łąki kwietne czy naturalne miejskie – kosimy jedynie 1 lub 2 razy w roku.

DBAMY, BY KOSZENIE W WYKONANIU ZARZĄDU ZIELENI M.ST. WARSZAWY BYŁO JAK NAJMNIEJ UCIĄŻLIWE DLA MIESZKAŃCÓW

Staramy się, by koszenie w jak najmniejszym stopniu wpływało na codzienne życie mieszkańców – kosimy wyłącznie w dni robocze, nie dopuszczamy prowadzenia tego rodzaju prac w godzinach ciszy nocnej tj. od godz. 22.00 do 6.00, z zastrzeżeniem, że na wybranych ulicach prace mogą być prowadzone od godz. 7.00.

Dodajmy, że okres konieczny do przeprowadzenia jednorazowego koszenia uzależniony jest od powierzchni trawników pozostających pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w obrębie danej dzielnicy – najkrótszy to 5 dni (Wesoła, Rembertów, Ursus), a najdłuższy trwa 15 dni (Bielany, Mokotów Dolny, Ursynów, Wawer).

Warto pamiętać, że umowy zawarte jeszcze w ubiegłym roku, z uwagi na bezpieczeństwo pracowników wykonujących koszenie przy ruchliwych ulicach, dopuszczają używanie dmuchaw w celu szybkiego uprzątnięcia urobku z jezdni i bezpieczników – jednocześnie podkreślamy, że dmuchawy są całkowicie zakazane w ramach tego rodzaju prac prowadzonych na terenach parkowych.

 

Pokaż inne artykuły