Sadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów – już rozpoczęliśmy nasze jesienne prace

Pierwszy dzień jesieni to dobra okazja, żeby opowiedzieć o jesiennych działaniach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – czyli o trwających i planowanych na najbliższe miesiące pracach warszawskich ogrodników.

JESIENNE SADZENIE KRZEWÓW I ZAKŁADANIE NOWYCH ŁĄK MIEJSKICH

We wrześniu rozpoczęliśmy sadzenie krzewów w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w Warszawie – w sumie prace obejmą powierzchnię aż 28 tys. m2.
Założymy również łąki miejskie w różnych dzielnicach Warszawy na łącznej powierzchni aż 8 hektarów – w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego. Nowo założone łąki miejskie będzie można podziwiać w wielu istotnych punktach komunikacyjnych miasta m.in. na rondzie Zgrupowania AK Radosław, czy w pasach drogowych ulic Czerniakowskiej, Domaniewskiej, Powsińskiej, Doliny Służewieckiej, Kasprowicza, Połczyńskiej, Jagiellońskiej, a także Al. Jerozolimskich, al. Prymasa Tysiąclecia, czy al. Stanów Zjednoczonych.

UKWIECENIA ULIC, ROND I PLACÓW

Wyjątkowo malownicze kapusty ozdobne, które co roku zachwycają mieszkańców Warszawy, zobaczymy w blisko 400 donicach ustawionych na terenie dzielnicy Śródmieście – przy ulicach Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat oraz na Pradze Płn. – przy ulicy Targowej i al. Solidarności.

Cebule kwiatowe będziemy sadzić na rabatach przy następujących warszawskich rondach i placach: rondo Dmowskiego, plac Zbawiciela, rondo de Gaulle’a, rondo Stanisława Sedlaczka, plac Trzech Krzyży, plac na Rozdrożu, pomnik Lotnika, a także w Al. Jerozolimskich przy Muzeum Wojska Polskiego.

W październiku będą sadzone byliny i cebule kwiatowe na powierzchni 9 tys. m2. Rabaty bylinowe wraz z roślinami cebulowymi będzie można już wkrótce podziwiać przy placu Unii Lubelskiej, placu Zawiszy, rondzie Czterdziestolatka, placu Zofii Wóycickiej oraz przy ulicach Kijowskiej i Wiertniczej.

RABATY W PARKACH

Również w warszawskich parkach posadzimy krzewy, byliny i cebule. Zmieniana jest właśnie obsada kwietników – np. w Ogrodzie Saskim, Ogrodzie Krasińskich i Parku Ujazdowskim.
W otoczeniu Grobu Nieznanego Żołnierza na terenie Ogrodu Saskiego zobaczymy już w tym tygodniu biało-czerwone wrzosy nasadzone w formie szachownicy. W tym samym parku wokół Fontanny Wielkiej oczy cieszyć będzie widok kapusty ozdobnej. Posadzenie wrzosów planujemy również w kilku miejscach w rejonie dzielnicy Śródmieście, w tym w Parku im. Romualda Traugutta, na Skwerze Smolna i skwerze przy Pomniku Bitwy o Monte Cassino.

SADZENIE DRZEW

W listopadzie rozpoczniemy sadzenie drzew – w pasach drogowych warszawskich ulic pojawi się ok. 3100 sztuk.
Planujemy również posadzenie niemal 400 drzew w parkach oraz na terenach placówek oświatowych i Zarządu Gospodarki Nieruchomościami Praga-Płn.

JESIENNE PRACE PIELĘGNACYJNE I PORZĄDKOWE – KOSZENIE TRAWY I GRABIENIE LIŚCI

28 września rozpoczynamy trzecie koszenie trawników przyulicznych. Będzie to ostatnie koszenie przed zimą, które przygotuje rośliny do nadchodzących niskich temperatur i wpływu ewentualnej pokrywy śnieżnej. Prace te zapobiegną również rozwojowi w okresie jesienno-zimowym niepożądanych grzybów i pleśni w darni.

W październiku, żeby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, rozpoczniemy grabienie liści z trawników znajdujących się w obrębie pasów drogowych. Pamiętajmy, że liście przelatujące z tych trawników na pas jezdni czy pas rowerowy – stanowią realne zagrożenie dla użytkowników drogi w czasie opadów czy przymrozków.

Liście będziemy również grabić w parkach i skwerach – jednak wyłącznie na wybranych obszarach tych terenów zieleni. Tego typu prace porządkowe powtórzymy tu kilka razy, w miarę gubienia liści przez drzewa.Warto natomiast podkreślić, że na tych terenach nie wykonujemy grabienia pod okapami koron drzew, ani też w skupiskach krzewów. Dbamy w ten sposób o dostarczanie tym roślinom niezbędnej do ich wzrostu materii organicznej. Co więcej, przyczyniamy się w ten sposób do zwiększania różnorodności biologicznej tych terenów. Niezgrabione liście służą bowiem rozwojowi procesu przekształcania się substancji organicznych (szczątków roślinnych) w próchnicę (humus) pod wpływem drobnoustrojów (proces humifikacji).

Uwaga – jest wyjątek od niegrabienia liści pod koronami drzew – w ramach ograniczenia populacji szrotówka kasztanowcowiaczka atakującego kasztanowce, jest wręcz konieczne dokładne wygrabianie spod nich liści, a następnie utylizacja tych liści. Właśnie wśród opadłych liści kasztanowców znajduje się bowiem ok. 80% larw zimujących tego szkodnika, stanowiących jego pierwszą populację w następnym sezonie.

 

 

 

 

Pokaż inne artykuły