Spoczniki – nowe meble miejskie, czyli ławki do chwilowego odpoczynku

W ramach realizacji dwóch projektów z Budżetu Obywatelskiego ustawiliśmy w różnych punktach Warszawy 15 spoczników – szczególnych ławek idealnych do chwilowego odpoczynku na stojąco.

SPOCZNIK PRZETESTOWAŁY RÓŻNE GRUPY MIESZKAŃCÓW

Spocznik czyli ławka do odpoczynku na stojąco to nowo projektowany element systemu warszawskich mebli miejskich. Jego forma w założeniu nawiązuje do Ławki Warszawskiej i jest spójna z innymi elementami umeblowania miejskiej przestrzeni. Istotnym aspektem meblowania miasta jest partycypacja społeczna na etapie tworzenia form elementów planowanych do wprowadzania w przestrzeni publicznej. Proces projektowania i montażu Ławek Warszawskich zainicjował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – zamontowano już niemal 700 mebli miejskich w kilku wariantach. 

Na testowanie spocznika w zeszłym roku zaprosiliśmy przedstawicieli wydziałów urzędu miasta (m.in. Wydziału Pomocy Osobom Niepełnosprawnym), przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Seniorów m.st. Warszawy oraz aktywnych mieszkańców. Zależało nam na zgromadzeniu kilku zróżnicowanych grup użytkowników w celu porównania ich opinii na temat testowanego elementu oraz opracowania wspólnych wytycznych. Wnioski z testów zostały poddane analizie i wykorzystane przez projektanta , tak by komfort i funkcjonalność siedziska były optymalne.

LOKALIZACJE NOWYCH SPOCZNIKÓW W WARSZAWIE

2 nowe spoczniki możecie zobaczyć na Placu Wilsona, przy przejściu dla pieszych przez ulicę Mickiewicza – to realizacja projektu z BO nr 904 na rok 2020 „Ławeczka do czekania na zielone światło”. Pierwotnie projekt zakładał montaż dwóch klasycznych ławek bez oparcia, jednakże w opinii Wydziału Dostępności Biura Pomocy i Projektów Społecznych tego typu ławki nie zmniejszyłyby trudności osób starszych i mniej sprawnych w oczekiwaniu na zielone światło po obu stronach wspomnianego przejścia.

Ponadto zamontowaliśmy 10 spoczników na terenie Parku Mirowskiego – w ramach realizacji projektu z BO „Ławki podpórki dla seniorów” oraz 3 sztuki na terenie dzielnicy Mokotów – przy ul. Domaniewskiej, Madalińskiego oraz Wołoskiej.

Lokalizacje zostały wskazane podczas spacerów badawczych zorganizowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Projekt z BO nr 904 „Ławeczka do czekania na zielone światło” – link tu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/17321?user=

Projekt z BO „Ławki podpórki dla seniorów” – link tu: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10525?user=

 

Pokaż inne artykuły