Park Fosa i Stoki Cytadeli: chronimy parkową faunę i sprzyjamy przyrodzie

Share

Park Fosa i Stoki Cytadeli jest bliski sercom lokalnej społeczności. W tej parkowej przestrzeni na warszawskim Żoliborzu nic nie dzieje się przypadkowo w zakresie zieleni. Wszystkie działania prowadzone w jego obrębie przez Zarząd Zieleni są starannie zaplanowane. Już kilka lat temu wprowadziliśmy tu zróżnicowany reżim koszenia i grabienia, który jest wyrazem świadomego zarządzania zielenią miejską – szczególnie w aspekcie działania na rzecz różnorodności biologicznej.

Szczególną uwagę poświęcamy najmniejszym mieszkańcom parku, do których zaliczane są m.in. należące do gatunków chronionych ropuchy zielone oraz traszki zwyczajne. Ten piękny teren zamieszkują również dzikie pszczoły oraz ich ziemni kuzyni- pszczolinki, a przy odrobinie szczęścia możemy tam spotkać również lisy i bażanty.

SKUTECZNIE CHRONIMY PARKOWĄ FAUNĘ I SPRZYJAMY PRZYRODZIE – PROWADZĄC EKSTENSYWNY SPOSÓB UTRZYMANIA I PIELĘGNACJI ZIELENI 

Harmonogramy prac parkowych dostosowujemy do cykli rozwojowych zwierząt. Wokół dawnego koryta rzeki Drny odtwarzana jest strefa roślinności przybrzeżnej, zwiększone zostały powierzchnie niekoszone oraz ograniczyliśmy grabienie ściółki – a wszystko po to, aby jak najlepiej chronić „dzikie życie” w parku.

W ciągu ostatnich lat można zauważyć zmniejszanie się populacji płazów w stolicy. Działania warszawskiego Zarządu Zieleni mają m.in. za zadanie pomóc utrzymać się populacjom płazów w parkach. Poprzez wprowadzony reżim koszenia, płazy mają możliwość schronienia się w gęstej i wysokiej trawie oraz pokrzywach. Stworzone w ten sposób korytarze ekologiczne zapewniają ropuchom i traszkom bezpieczne przemieszczanie się po terenie parku. Już dziś możemy zauważyć efekty tego rozwiązania. Płazy poruszają się po coraz większym terenie, nie tylko wokół stawu. Spacerując po parku, warto spojrzeć w głąb traw, gdzie możemy zauważyć na pierwszy rzut oka niewidoczne, młode ropuchy zielone.

W Parku Fosa i Stoki Cytadeli w 2019 r. powstała Strefa Przyrody. Jest to wyznaczony fragment terenu oznaczonego tablicami informacyjnymi, w którym zabiegi utrzymaniowe ograniczone są do minimum. Dajemy priorytet przyrodzie i różnorodności biologicznej. W tym miejscu ingerujemy w przyrodę w najmniejszym możliwym stopniu. Drzewa w złym stanie fitosanitarnym zostają tutaj na dłużej – po ich ścięciu, gałęzie i pnie drzew są pozostawiane w wyznaczonej strefie i dalej pełnią swoją przyrodniczą rolę. Została wykoszona jedynie ścieżka, która umożliwia komfortowe przemieszczanie się po tym terenie. Martwe drewno, kłody czy warkocze chrustu pełne są „próchnojadów” oraz grzybów, mchów czy nowych roślin rosnących na próchnie.

Podobne ostoje przyrody – sprzyjające różnorodności biologicznej – znajdziecie również w innych parkach pozostających pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – m.in. w Parku Skaryszewskim, Parku Pole Mokotowskie czy Parku Praskim.  Starannie utrzymujemy granice między tym, co koszone i niekoszone, nie kosimy pod drzewami, a jesienią nie grabimy liści w ich otoczeniu, by zwiększyć bogactwo życia pod ich koronami i dostarczyć niezbędnej materii organicznej do ich wzrostu.

PARK FOSA I STOKI CYTADELI – CIEKAWOSTKI 

Zlokalizowany wokół murów Cytadeli Warszawskiej park stanowi wyjątkowy przykład przenikania walorów historycznych, przyrodniczych i rekreacyjnych. Teren parkowy powstał w miejscu dawnej fosy, gdzie niegdyś płynęła rzeka Drna. Można tu spacerować na dwa sposoby – górą po asfaltowych alejkach, albo dołem, po nieoświetlonych błotnistych ścieżkach, gdzie żyje aż 5 gatunków nietoperzy, którym światło latarni mogłoby przeszkadzać.

W 2019 r. w ciągu 3 dni na terenie Parku Fosa i Stoki Cytadeli, odbyło się szczególne badanie – tzw. Bioblitz, w ramach którego przeprowadzono cykl „błyskawicznych” inwentaryzacji przyrodniczych z udziałem mieszkańców, studentów i kilkunastu ekspertów z różnych dziedzin. W ramach tego wydarzenia znaleziono i zidentyfikowano w parku ponad 300 gatunków flory i fauny, w tym gatunki z czerwonej listy oraz gatunki naturowe (gatunki chronione w ramach Dyrektyw UE). Raport zawiera dane naukowe, jak również zalecenia dotyczące prac utrzymaniowych i ewentualnie rewaloryzacyjnych parku. Warto podkreślić, że BioBlitz to również doskonałe narzędzie do promocji różnorodności biologicznej miasta.

Więcej o BioBlitz. 

W ramach cyklu rodzinnych spacerów ,,Mikrowyprawy w Zieleń Warszawską”, zorganizowanego przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, również odkrywaliśmy przyrodę w Parku Fosa i Stoki Cytadeli. Walory przyrodnicze tego wyjątkowego terenu zieleni zostały szczegółowo opisane w naszym Spacerowniku dla dużych i małych odkrywców natury (publikacja do pobrania na naszej stronie)

W parku znajduje się również magiczna wierzba, jedno z ulubionych drzew mieszkańców. Dwa lata temu drzewo zyskało nowe życie, dzięki inicjatywie młodego żoliborskiego artysty, Jana Sajdaka, który przyozdobił ją pięknymi kolorowymi witrażami.

W planach mamy organizacje jesiennego spaceru po parku z mieszkańcami wspólnie z naszym ogrodnikiem, który zna Park Fosa i Stoki Cytadeli jak własną kieszeń i chętnie zdradzi sekrety tego pięknego zielonego miejsca.

 

Pokaż inne artykuły