barka_ZZW | Ogłoszenie: sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim