Ogłoszenie: sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim

Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przeznacza do sprzedaży rzecz ruchomą w postaci barki mieszkalnej zlokalizowanej na terenie Portu Czerniakowskiego w Warszawie, przy ul. Solec 8, nieposiadającej znaków identyfikacyjnych, o przybliżonych zewnętrznych wymiarach: 19,5 m długości i 5,5 m. szerokości.

Barka zostanie przeznaczona do sprzedaży oferentowi wybranemu w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

Więcej w ogłoszeniu.

 

 

 

Pokaż inne artykuły