Przed nami drugie koszenie trawników i pierwsze w tym roku koszenie łąk

Przed nami drugie koszenie trawników i pierwsze w tym roku koszenie łąk. Ten niezbędny dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju podstawowy zabieg utrzymaniowy i pielęgnacyjny – przeprowadzony zostanie na wybranych terenach zieleni przyulicznej oraz w obrębie wyselekcjonowanych obszarów łąk miejskich czy parkowych trawników rekreacyjnych.

NAJPIERW OBSERWUJEMY, POTEM DZIAŁAMY

Wprowadzony przez warszawski Zarząd Zieleni zróżnicowany reżim koszenia, uwzględniający bieżącą obserwację terenową prowadzoną przez naszych specjalistów, a także panujące aktualnie warunki atmosferyczne – to wyraz świadomego zarządzania zielenią miejską. Rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie jest wynikiem analizy uwzględniającej zróżnicowane czynniki o istotnym dla prawidłowego rozwoju zieleni znaczeniu. Rekomendacje ZZW w tym zakresie stanowią punkt odniesienia dla innych jednostek Miasta Stołecznego Warszawy.

Przypomnijmy więc, że koszenie w pasach drogowych zostało przez ZZW ograniczone do zaledwie 3 razy w roku. Łąki kwietne czy naturalne miejskie – kosimy jedynie 1 lub 2 razy w roku.

KOSZENIE TRAWNIKÓW I ŁĄK – NIEZBĘDNE DLA ICH PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU

W pierwszych miesiącach tegorocznej wegetacji mieliśmy do czynienia z suszą rolniczą inaczej zwaną suszą glebową. Świadomie wstrzymaliśmy wówczas pierwsze koszenie, które zwykle przeprowadzane jest już na początku maja. W tym roku prace te rozpoczęliśmy dopiero 18 maja, czekając na odpowiednie warunki pogodowe.

Ze względu na wstrzymanie pierwszego koszenia, na wielu trawnikach przyulicznych pozostawionych jako miejskie łąki doszło do dominacji roślin jednoliściennych (traw), które jako pierwsze w sezonie wchodzą w okres wegetacji. Wyłączając je z pierwszego koszenia dopuściliśmy do kolejnych cyklów rozwoju roślin – wzrostu łodyg z kwiatostanami, kłoszenia, kwitnienia oraz dojrzewania nasion.

Obecnie obserwujemy wyjątkowo intensywny przyrost trawników i łąk na terenie Warszawy będący efektem optymalnej temperatury i intensywnych deszczów. Jednak źdźbła traw są już suche i zdrewniałe, a jednocześnie w części lokalizacji nieskoszona, bujnie rozwinięta zieleń „kładzie się” pod swoim ciężarem. Wówczas gromadzi się na poziomie gleby nadmierna wilgoć i rozpoczyna się niepożądany proces gnilny. Pozostałe przy ziemi zielone liście obumierają i rośliny nie mają możliwości zagęszczenia się i prawidłowego rozwoju. Ponadto utrudniony jest dostęp do gleby wysiewających się roślin dwuliściennych.

W tej sytuacji pielęgnacja polegająca na koszeniu jest wręcz wskazana dla prawidłowego rozwoju trawników i łąk. Warto przy tym wiedzieć, że po ich skoszeniu, przez pewien czas będzie widoczny efekt rżyska – jednak przy odpowiednich warunkach rośliny szybko się zregenerują.

Przeprowadzimy zatem drugie koszenie części trawników w pasach drogowych. Dotyczy to pozostających w naszym utrzymaniu terenów zieleni w obrębie ulic o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Jednocześnie pierwszemu w tym roku, selektywnemu koszeniu poddamy łąki miejskie, czyli trawniki wyłączone z pierwszego koszenia, na terenach wybranych przez naszych ogrodników.

W celu zminimalizowania uszkodzeń rozet roślin dwuliściennych – wysokość koszenia zostanie w kosiarkach ustawiona na max. 8-10 cm , podobnie jak było podczas pierwszego koszenia. Przy czym, ze względu na bardzo duże nierówności terenów przyulicznych, które powstają w wyniku prowadzonych w ich obrębie licznych prac remontowych, wysokość ta może gdzieniegdzie ulec obniżeniu.

KOSZENIE TRAWNIKÓW W PASIE DROGOWYM I TRAWNIKÓW REKREACYJNYCH – KONIECZNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA

Skoszone zostaną miejsca przy ciągach komunikacyjnych pieszych i rowerowych oraz skrzyżowaniach ulic, tak aby nie dochodziło do ograniczania widoczności i zachowane zostało bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Łatwiej tu będzie również utrzymać czystość i porządek – wysoka trawa powoduje zaleganie niełatwych do usunięcia śmieci, a także utrudnia sprzątanie przez właścicieli psów po swoich pupilach.

W parkach i skwerach kosić będziemy tereny przeznaczone dla aktywnych mieszkańców, w tym place zabaw, tereny przy siłowniach plenerowych oraz polany rekreacyjne – dla bezpiecznego i wygodnego z nich korzystania.

POZOSTAWIAMY TERENY NIEKOSZONE

Warto przy tym zaznaczyć, że w wybranych lokalizacjach niemal rezygnujemy z koszenia zieleni w pasach drogowych i pozostawiamy naturalne łąki (np. środkowy pas między jezdniami na ul. Żwirki i Wigury, al. Krakowska – szeroki pas rozdziału na wysokości pętli ). W tych miejscach ograniczamy koszenie do pasa o szerokości ok. 1 m od strony pasa jezdni.

Jednocześnie w wielu naszych parkach pozostawiamy tereny niekoszone, na których pozwalamy na naturalną sukcesję, którą obserwujemy i kontrolujemy (m.in. na terenie Parku Fosa i Stoki Cytadeli, Parku Skaryszewskiego, Parku Pole Mokotowskie, Parku Arkadia czy na skarpie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie).

 

Pokaż inne artykuły