Pawilon Edukacyjny Kamień już otwarty – nowe miejsce nowoczesnej edukacji

Pawilon Edukacyjny Kamień na Golędzinowie już otwarty. Będzie miejscem nowoczesnej edukacji oraz lokalnej aktywności, z której będą korzystać młodzi i dorośli warszawiacy , a także platformą współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uznanymi ośrodkami naukowymi.

Mamy świetną wiadomość dla wielbicieli przyrody – szczególnie nadwiślańskiej – oraz mieszkańców zaangażowanych w działania proklimatyczne, w tym rozwój i pielęgnację zieleni, jakość powietrza czy ochronę zasobów wody. Jeszcze tego lata warszawiacy będą mogli skorzystać z oferty Pawilonu Edukacyjnego Kamień, którego budowa zwieńczyła realizację projektu Life+ WislaWarszawska.pl. Budynek przypominający ogromny głaz polodowcowy, położony na Golędzinowskiej łące, przy Moście Gdańskim, został oficjalnie otwarty. Projekt pawilonu to zasługa architektów z Pracowni Architektury Brataniec eM4.

Lokalizacja pawilonu nie jest przypadkowa – budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa nabrzeżnego oraz poddanych restytucji łąk zalewowych. Umożliwia to poznawanie naturalnego bogactwa Wisły, w miejscu, gdzie jest ono największe i otwiera nowe możliwości dla oferty edukacyjnej z zakresu popularyzacji wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej, propagowania idei ochrony obszarów Natura 2000.

NOWOCZESNA EDUKACJA PRZYRODNICZA W TERENIE

Zgodnie z przyjętym założeniem, że edukacja przyrodnicza odbywa się w terenie, Zarząd Zieleni m. st. Warszawy – jednostka odpowiedzialna za tę inwestycję, chce stworzyć takie warunki, żeby w otoczeniu Kamienia mogła ona odbywać się jak najpełniej, z maksymalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych okolicy.

– Chcielibyśmy zachęcić dzieci i ich opiekunów do poznawania przyrody poprzez obcowanie z nią. Golędzinowska łąka daje możliwość obserwacji dzikich ptaków – obecnych na tamtejszych wyspach czapli, zimorodków, rybitw czy kormoranów. Co krok widać również obecność dzikich zwierząt. Mieszkając w dużych miastach, dzieci nie mają często możliwości podglądania dzikiej przyrody , nie znają zapachu ziemi czy plastyczności błota. Chcemy, żeby dzięki naszej ofercie mogły je poznawać, ale tak, żeby czuły się prawdziwymi odkrywcami – mówi Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

DOŚWIADCZENIE, PRAKTYKA, REFLEKSJA, TEORIA

Pawilon Edukacyjny Kamień to gotowa oferta wspierająca edukację przyrodniczą. Nadwiślańska łąka stanie się ogromną salą przyrodniczą, do której zaprosimy nauczycieli z klasami. Przychodząc do nas, grupy będą mogły liczyć na:

– scenariusze lekcji adekwatne do pory roku, pogody i grupy wiekowej. Będą one oparte na czterech krokach: doświadczeniu, praktyce, refleksji i teorii
– sprzęt niezbędny do przeprowadzenia ww. scenariuszy (lornetki, lupy etc.)
– “klasy” czyli przestrzenie/zielone wnętrza, zaaranżowane tak, żeby mogły w nich odbywać się konkretne zajęcia: obserwatorium ptaków, sala błotnych ciasteczek itp.
– nowoczesne ścieżki edukacyjne
– materiały potrzebne do prowadzenia zajęć. np. glina i nasiona do produkcji bomb kwietnych.

Dojazd do pawilonu transportem publicznym z większości stołecznych szkół zajmuje nie więcej niż 30 minut. Daje to możliwość uczestnictwa w naszej ofercie dzieciom z terenu całej Warszawy.

PRZESTRZEŃ OTWARTA NA KAŻDEGO I KAŻDĄ ZIELONĄ INICJATYWĘ

Kamień i jego otoczenie to nie tylko miejsce dla dzieci. Chcemy stworzyć przestrzeń otwartą na wszelkie zielone inicjatywy.

– Będziemy animować i wspierać mieszkańców w ich działaniach, a także bezpłatnie udostępniać przestrzeń na potrzeby grup mieszkańców i organizacji pozarządowych działających w obszarze ekologii i ochrony przyrody. Chcemy, żeby Kamień funkcjonował jako pierwsze w Warszawie zielone miejsce aktywności lokalnej – dodaje Renata Kuryłowicz, Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Społeczność Kamienia będą tworzyli nie tylko mieszkańcy. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy planuje rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi i sektorem nauki, traktując Kamień i jego otoczenie jako miejsce wymiany doświadczeń, debat, spotkań i inspiracji.

W kontekście otoczenia budynku warto wspomnieć o udogodnieniach dla gości – parkingu, stojakach na rowery , edukacyjnej ścieżce inspirowanej ławicami wiślanymi, ławach.
Pawilon ma dwie kondygnacje – wielofunkcyjną otwartą przestrzeń na parterze, pozwalającą na niemalże dowolną aranżację oraz antresolę wystawową. W pełni przeszklony front budynku i możliwość rozsunięcia drzwi ułatwiają obserwację okolicznej przyrody.

LIFE+ WISLAWARSZAWSKA.PL – DZIAŁAMY NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY

Budowa Pawilonu Edukacyjnego Kamień jest zwieńczeniem projektu Life+ WislaWarszawska.pl.
Przedsięwzięcie obejmowało także m.in. budowę wysp pływających, barek na Wiśle jako siedlisk lęgowych dla ptaków, wyspy na wysokości Golędzinowa, ławic piaszczystych, ścieżki spacerowej oraz wyznaczenie i oznakowanie szlaków przyrodniczych.

Realizacja projektu Life+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Dolin Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” prowadzona była dzięki dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Life+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Pokaż inne artykuły