sdr | Skwer przy ul. Kępnej zyska nowe oblicze – znamy wykonawcę prac

Widok skweru w czerwcu 2020 r. – przed rozpoczęciem prac