Skwer przy ul. Kępnej zyska nowe oblicze – znamy wykonawcę prac

Mieszkańcy Pragi-Północ już w tym roku będą mogli wypocząć na nowoczesnym, zielonym skwerze przy ulicach Kępnej i Jagiellońskiej. Prace modernizacyjne na tym terenie wykona firma „Teresa Świerzbińska TESTA”, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. 

Przetarg został ogłoszony w ramach realizacji zadania „Praskie zielone skwery”. Prace na terenie skweru realizowane będą na podstawie projektu wykonanego w 2019 r, przez firmę JAZ+Architekci, ich zakończenie planowane jest na listopad 2020 r.

Projekt skweru powstał w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych jesienią 2019 r., podczas których zebrane były oczekiwania i potrzeby okolicznych mieszkańców.

Głównymi założeniami prac modernizacyjnych są:

1. Budowa naturalnych ciągów pieszych oraz remont istniejących nawierzchni
2. Budowa schodów, pochylni oraz górki saneczkowej
3. Budowa naturalnego placu zabaw dla dzieci
4. Montaż latarni solarnych
5. Montaż ławek, koszy oraz stojaków na rowery
6. Modernizacja szaty roślinnej – wymiana ziemi, nasadzenia drzew (36 szt.), krzewów (1310 szt.) oraz bylin i traw ozdobnych (2430 szt.), założenie trawników
7. Remont „Pragórki”

Po zakończeniu prac modernizacyjnych skwer zostanie przekazany do utrzymania i pielęgnacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

Pokaż inne artykuły