Czasowe ograniczenia w ruchu na wałach przeciwpowodziowych

Informujemy o czasowych ograniczeniach w ruchu w ciągach pieszo-rowerowych znajdujących się na wałach przeciwpowodziowych nad Wisłą. 

W tym tygodniu prowadzimy prace utrzymaniowe polegające na koszeniu na Wale Rajszewskim po prawej stronie Wisły, a w przyszłym – na wałach: Moczydłowskim i Siekierkowskim, po lewej stronie rzeki.

Prace te nie oznaczają jednak całkowitego zamknięcia ścieżek, postaramy się umożliwić przemieszczanie się rowerzystom i pieszym.

Warto zaznaczyć, że koszenie w obrębie ciągów pieszo-rowerowych jest konieczne ze względu na wygodę i bezpieczeństwo ich użytkowników.

Przeprowadzenie koszenia na terenach wałów uzależniamy od warunków pogodowych. Terminy wykonywania tego typu prac wynikają z bieżącej obserwacji w terenie.

Warto zaznaczyć, że niektóre fragmenty obwałowań od strony odwodnej i odpowietrznej pozostają nieskoszone, przy innych stosowane jest wysokie koszenie.

Wały przeciwpowodziowe to urządzenia hydrotechniczne pełniące funkcję biernej ochrony przeciwpowodziowej m.st. Warszawy. Uwzględniając pełnioną przez nie funkcję konieczne jest wykonanie w ciągu roku dwukrotnej konserwacji obwałowań oraz 3-metrowego pasa eksploatacyjnego do strony odwodnej i odpowietrznej.

Pokaż inne artykuły