22 nowe tratwy dla ptaków wodnych na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Na początku marca na terenie warszawskich zbiorników Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozmieścił 22 tratwy dla ptaków wodnych, które służą im jako miejsce do gniazdowania i spoczynku.

Nowe platformy pojawiły się na zbiornikach w Parku Arkadia, Kanale Piaseczyńskim i Parku Promenada. Od zeszłego roku na Stawach Brustmana na Bielanach ptaki mogą skorzystać z 5 tratw.

Na niektórych z tratw zamontowaliśmy daszki, które na terenach otwartych chronią ptaki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszczem i słońcem), atakami wron na gniazdujące samice oraz młode po wykluciu, zapewniają również bezpieczne schronienie i cień w dni upalne.

Rodziny ptaków na tratwach na Kanale Piaseczyńskim

Najbardziej spektakularny rezultat osiągnęliśmy na Kanale Piaseczyńskim, który od lat stanowi siedlisko łysek. Na terenie basenu zachodniego na trzech z pięciu zamontowanych tratw powstały gniazda, zaś w basenie wschodnim pięć tratw – z 11 rozmieszczonych – ma nowych gospodarzy. Pozostałe tratwy wykorzystywane są przez ptaki jako miejsce wypoczynku, a w nocy jako miejsca noclegowe.

Na terenie warszawskich zbiorników możemy spotkać różne gatunki ptaków wodnych np. kaczki krzyżówki, łyski, nurogęsi. Dbając o ptactwo wodne i tworząc warunki do ich bezpiecznego rozrodu przyczyniamy się do zwiększenia liczebności i różnorodności poszczególnych gatunków ptaków.

Z uwagi na ekstensywne gospodarowanie zielenią na terenach przy zbiornikach, zapewniające schronienie ptasim rodzinom, tylko pojedyncze tratwy wykorzystywane są jako miejsca gniazdowania. Większość tratw wykorzystywana jest jako miejsce wypoczynku lub miejsce noclegowe, zapewniające ochronę przed drapieżnikami (kotami, psami). Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. na Stawach Brustmana.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy rozmieszcza tratwy dla ptaków od 2018 r. W roku bieżącym będziemy realizowali projekt z budżetu obywatelskiego pn. „Dbamy o ptactwo wodne żyjące na stawach mokotowskich parków”. Planujemy rozmieszczenie 30 tratw – z daszkami i bez. Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy.

 

Pokaż inne artykuły