lawka_bielany1 | Zarząd Zieleni m.st. Warszawy postawił już 668 ławek warszawskich. Jedna jest wyjątkowa

„Ławka warszawska” przy ul. Conrada