Rozpoczynamy pierwsze, niezbędne koszenie wybranych trawników pozostających pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Rozpoczynamy pierwsze, niezbędne koszenie wybranych trawników pozostających pod opieką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Różne trawniki mają różne potrzeby – przedstawiamy tajniki ich prawidłowej pielęgnacji.

 

NAJPIERW OBSERWUJEMY – POTEM DZIAŁAMY

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, warszawski Zarząd Zieleni na bieżąco obserwuje sytuację przyrodniczą i warunki pogodowe – od których uzależniamy rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie.

Od kwietnia, kiedy to informowaliśmy o wstrzymaniu koszenia trawników z powodu panującej suszy, nastąpiła istotna dla tego typu pielęgnacji zieleni czasowa zmiana warunków pogodowych. Po ostatnich, trwających od kilku dni opadach trawniki szybko przyrosły, przekwitły pierwsze wiosenne kwiaty, trawy zaczęły się kłosić (kłoszenie – zjawisko dopuszczalne w obrębie miejskich trawników nastawionych na pielęgnację ekstensywną, jednak w przypadku trawników utrzymywanych w standardzie gazonu, czyli trawników reprezentacyjnych – ma bardzo negatywny wpływ na ich kondycję).

 

WŁAŚCIWY MOMENT NA WYKONANIE PIERWSZEGO KOSZENIA

Obserwowany obecnie intensywny przyrost trawników miejskich i sprzyjające „okno pogodowe” – to właściwy moment na wykonanie pierwszego koszenia, które warszawski Zarząd Zieleni planuje rozpocząć 18 maja na wybranych terenach.

Przeprowadzenie pierwszego koszenia trawników przyulicznych w drugiej połowie maja korzystnie wpłynie na kwiaty, które kończą wtedy kwitnienie lub które już przekwitły, np. mniszek. Koszenie w tym terminie jest dobre również dla gatunków późno rozwijających się, których kwitnienie przypada na letnie miesiące – lipiec lub sierpień.  W maju ich pędy są jeszcze na tyle mało rozwinięte, że koszenie im nie szkodzi. Rośliny te, dzięki wytrzymałości na niedobory wody, zajmą w okresie letnim miejsce wysuszonych przez upały traw i będą cieszyć swoimi kwiatami nas i małe zwierzęta, w szczególności zapylacze. Tak jest w przypadku zawciągu pospolitego, którego naturalne siedlisko występuje m.in. na środkowym pasie ul. Wiertniczej.

Warto też pamiętać, że nowo założone trawniki – powstałe zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku – bezwzględnie wymagają koszenia. Zabieg ten wesprze rozkrzewienie się traw, a powstała w ten sposób gęsta darń przyczyni się do kumulacji wody oraz zmniejszy jej transpirację (czyli parowanie wody z naziemnych części roślin). Zaniechanie koszenia w przypadku „młodych” trawników niechybnie spowoduje osłabienie roślin i wyparcie ich przez chwasty.

Trawniki gazonowe (czyli trawniki reprezentacyjne) oraz trawniki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rabat kwiatowych również wymagają bardzo regularnej pielęgnacji w zakresie koszenia. Należy jednak podkreślić, że przy tego typu trawnikach stosowane są szczególne zabiegi wspierające, podlegają one m.in. dodatkowemu nawadnianiu, nawożeniu czy napowietrzaniu.

 

OGRANICZONA CZĘSTOTLIWOŚĆ I WYSOKOŚĆ KOSZENIA (10cm)

Z uwagi na zmiany klimatu, jakie w ostatnich latach obserwujemy, koszenie trawników przyulicznych zostało świadomie ograniczone przez warszawski Zarząd Zieleni do maksymalnie 3 razy w roku. Tym samym utrzymanie tego typu trawników, które w większości składają się zarówno z traw, jak i roślin dwuliściennych – stało się bliższe reżimom koszenia stosowanym dla łąk, niż dla trawników.

Warto jednak wiedzieć, że zbyt rzadko wykonywane koszenie może skutkować drewnieniem trawy u podstawy. Łatwo wówczas osiągnąć niepożądany efekt „rżyska”. Z tego powodu, jak również w celu zminimalizowania uszkodzeń rozet roślin dwuliściennych – wysokość koszenia zostanie w kosiarkach ustawiona na ok. 10 cm. Przy czym, ze względu na bardzo duże nierówności terenów przyulicznych, które powstają w wyniku prowadzonych w ich obrębie licznych prac remontowych, wysokość ta może gdzieniegdzie ulec obniżeniu. Tu warto też dodać, że nie zezwalamy na używanie urządzeń typu motokosy na dużych powierzchniach – dopuszczamy jedynie ich użycie w miejscach trudno dostępnych (np. w okolicach barierek, przy ogrodzeniach ewentualnie na wąskich trawnikach czy skarpach).

 

PRZYPOMNIJMY – NA CZYM POLEGA W ZZW ZRÓŻNICOWANY REŻIM KOSZENIA

Wprowadzony przez warszawski Zarząd Zieleni zróżnicowany reżim koszenia – uwzględniający obserwację warunków pogodowych i potrzeby danego terenu – jest wyrazem świadomego zarządzania zielenią miejską z myślą o środowisku. W ostatnich latach przyjęliśmy i realizujemy m.in. następujące zasady w zakresie tego typu pielęgnacji zieleni:

 

Koszenie tylko 1-2 razy w roku – z uwzględnieniem warunków pogodowych

  • Łąki miejskie, łąki kwietne, ostoje przyrody w parkach i na skwerach

Czyli tereny, na których pozwalamy na naturalną sukcesję, którą obserwujemy i kontrolujemy (m.in. na terenie Parku Fosa i Stoki Cytadeli, Parku Skaryszewskiego, Parku Pole Mokotowskie, Parku Arkadia czy na skarpie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie).

  • Wały przeciwpowodziowe

Czyli tereny, gdzie zachodzi konieczność koszenia z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Ponadto, z uwagi na przebieg ciągów pieszo-rowerowych na koronie obwałowań, konieczne jest koszenie pasów przebiegających wzdłuż tych ciągów.  Przy czym, niektóre fragmenty wałów przeciwpowodziowych pozostają niekoszone lub stosowane jest tzw. wysokie koszenie.

 

Koszenie tylko 3 razy w roku – z uwzględnieniem warunków pogodowych

  • Trawniki przyuliczne w pasach drogowych

Czyli trawniki zlokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu w ramach infrastruktury pasa drogowego, gdzie zabieg koszenia jest konieczny nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo i zapewnienie widoczności użytkownikom ruchu, ale również ze względów sanitarnych, ponieważ wysoka trawa powodowałaby zaleganie niełatwych do usunięcia śmieci czy utrudniała sprzątanie przez właścicieli psów po swoich pupilach.

Warto przy tym zaznaczyć, że w wybranych lokalizacjach niemal rezygnujemy z koszenia i pozostawiamy naturalne łąki (np. środkowy pas między jezdniami na ul. Żwirki i Wigury, al. Krakowska). W tych miejscach ograniczamy koszenie do pasa o szerokości ok. 1 m od strony pasa jezdni.

Tu warto wspomnieć, że o ile używanie dmuchaw na terenach parków miejskich jest całkowicie zakazane, to w ramach koszenia trawników przyulicznych – w celu szybkiego uprzątnięcia urobku z jezdni i tzw. bezpieczników oraz ze ścieżek rowerowych – jest dopuszczalne z uwagi na bezpieczeństwo ruchu oraz bezpieczeństwo pracowników wykonujących koszenie na tych terenach (dotyczy to umów zawartych przed marcem br.).

 

Koszenie częstsze – w miarę potrzeb, z uwzględnieniem warunków pogodowych

  • Trawniki nowo założone
  • Parkowe polany

Czyli trawniki rekreacyjne, z których często korzystają mieszkańcy.

  • Trawniki wokół rabat kwiatowych

Czyli trawniki znajdujące się m.in. na popularnych rondach i placach (np. Plac Zawiszy, Rondo de Gaulle’a, Rondo Waszyngtona, Plac przed Katedrą św. Floriana, Plac Trzech Krzyży, Plac na Rozdrożu, Aleje Jerozolimskie przy WKD, na Rondzie Czterdziestolatka i przy Moście Poniatowskiego).

 

Koszenie częste – nawet do 10 razy w sezonie

  • Trawniki reprezentacyjne

Czyli trawniki np. gazonowe, które wraz z parterami kwiatowymi przykuwają naszą uwagę w zabytkowych parkach i skwerach (np. Ogród Saski, Ogród Krasińskich, Skwer ks. Jana Twardowskiego, Park Ujazdowski). Przy tych trawnikach – nawożonych, napowietrzanych i grabionych – często występują dodatkowe systemy nawadniające.

Pokaż inne artykuły