Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wstrzymał koszenie w czasie suszy

Z powodu suszy wstrzymaliśmy koszenie terenów pozostających pod opieką warszawskiego Zarządu Zieleni – m.in. trawników w pasach drogowych oraz w parkach.

NAJPIERW OBSERWACJA – POTEM DZIAŁANIE

Bacznie obserwujemy panujące warunki pogodowe, od których uzależniamy zakres i częstotliwość prac. W minionych latach pierwsze przycinanie trawników zazwyczaj zaczynaliśmy na początku maja, zaraz po przekwitnięciu mleczy. W tym roku trawy, w warunkach suszy, a także mimo ciepłej zimy, wciąż są niskie – dlatego decyzję o wykonaniu pierwszego koszenia z uwagą rozpatrzymy ponownie najwcześniej w połowie maja. Warunkiem będzie wcześniejsze wystąpienie opadów.

KOSZENIE TO TERAZ „KORONKOWA” PRACA

Warto zaznaczyć, że warszawski Zarząd Zieleni już od kilku lat prowadzi politykę zróżnicowanego reżimu koszenia, wprowadzając jednocześnie ograniczenia w zakresie częstotliwości wykonywania tych prac, z uwzględnieniem zróżnicowania terenów zieleni pozostających pod naszą opieką.

Rzadsze wykonywanie koszenia prowadzi do polepszenia warunków w miejskich wyspach ciepła, czyli na terenach gęsto zabudowanych, gdzie występuje deficyt wilgoci. Ograniczone koszenie, oprócz zatrzymania wody, sprawia, że wzrasta różnorodność biologiczna – pojawiają się inne gatunki roślin i zwierząt, w tym owadów, które mają lepsze warunki do bytowania. Na rzadko koszonych trawnikach przyulicznych – czyli murawach złożonych zarówno z jedno- i dwuliściennych roślin – obserwujemy nowe gatunki, pożyteczne dla zapylaczy. Natomiast zbyt częste koszenie trawników może doprowadzić – zwłaszcza w warunkach suszy – do przesuszenia darni i wierzchniej warstwy gleby.

NA CZYM POLEGA W ZZW ZRÓŻNICOWANY REŻIM KOSZENIA

W ostatnich latach przyjęliśmy i realizujemy m.in. następujące zasady w zakresie tego typu pielęgnacji zieleni:

● ograniczyliśmy częstotliwość koszenia – maksymalnie do 3 razy w roku
● systematycznie zwiększamy powierzchnię terenów zieleni, gdzie koszenie odbywa się maksymalnie 1-2 razy w roku
● wyselekcjonowaliśmy miejsca, które są regularnie monitorowane przez naszych ogrodników, gdzie dopuszczamy jedynie jednokrotne koszenie w ciągu roku
● pozostawiamy naturalne łąki w miejscach, gdzie jest większa wilgotność, co sprzyja zatrzymaniu wody. Nasze naturalne łąki od lat można oglądać w warszawskich parkach, na skwerach i w pasach drogowych – m.in. na terenie Parku Skaryszewskiego, Parku Pole Mokotowskie, Parku Arkadia czy na skarpie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie i w pasach między jezdniami alei Żwirki i Wigury

Należy przy tym pamiętać, że:

● dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poprawy widoczności na ulicach, obrzeża trawników w pasach drogowych winny być koszone w odległości ok 1 m od pasa jezdni
● trawniki reprezentacyjne tzw. gazonowe (np. wokół rabat kwiatowych) wymagają częstszego, regularnie wykonywanego koszenia
● dopuszczalne jest częstsze koszenie terenów wałów przeciwpowodziowych z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Pokaż inne artykuły