Komunikat Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w sprawie obsługi mieszkańców w siedzibie ZZW

W ramach przygotowań do pracy w nadzwyczajnych warunkach spowodowanych zagrożeniem epidemicznym wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 w Polsce i związanym z tym wyzwaniem zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników jednostki, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy przeorganizowuje pracę urzędników powiązaną z bezpośrednim kontaktem z interesantami Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców o odłożenie w czasie – o ile to możliwe – wizyty w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy. Jeśli sprawa nie jest pilna i terminowa – warto ją odłożyć.

Przypominamy przy tym o możliwości załatwienia spraw urzędowych online za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, poczty elektronicznej (mail: kontakt@zzw.waw.pl) lub Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

W razie pytań lub uwag jesteśmy do Państwa dyspozycji – listę kontaktową wszystkich działów znajdą Państwo tu: https://zzw.waw.pl/kontakt/

W przypadku spraw pilnych i terminowych, których nie można załatwić drogą elektroniczną, uprzejmie prosimy o składanie pism adresowanych do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy wyłącznie w siedzibie jednostki zlokalizowanej przy ul. Hożej 13a – pozostawiając korespondencję w recepcji na parterze.

Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich do niezbędnego minimum, tak aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-COV-2.
Przypominamy jednocześnie o konieczności przestrzegania zaleceń służb państwowych.

Zachęcamy Państwa do śledzenia najbardziej aktualnych informacji nt. wirusa SARS-COV-2 w Polsce i zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby na stronach:
– rządowej podstronie nt. SARS-COV-2: https://www.gov.pl/web/koronawirus
– Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie: https://www.pssewawa.pl/

Pokaż inne artykuły