4. I kw 2018 Z (Załączniki1 Raport kwartalny) | Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie – potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków