Informacja ws. udostępniania lokalizacji do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków i rowerów

Share

Informacja dotycząca udostępniania lokalizacji do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st Warszawy:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy informuje, że wykaz z lokalizacjami dostępnymi w sezonie 2020 roku na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, będzie opublikowany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej:

www.targowiska.um.warszawa.pl.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r.  w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy (ze zm.), do dnia 31 marca każdego roku wszystkie jednostki udostępniające lokalizacje aktualizują listę udostępnianych miejsc i wysyłają swoje wykazy do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Wykaz sporządzany jest zbiorczo dla wszystkich lokalizacji udostępnianych przez m.st. Warszawa i publikowany nie wcześniej, niż 1 kwietnia danego roku.

W celu zawarcia umowy o udostępnienie lokalizacji należy złożyć dokładnie wypełniony wniosek oraz dołączyć wymienione w formularzu załączniki. Wniosek dostępny na stronie internetowej www.zzw.waw.pl w zakładce „Nieruchomości” – pole „Wnioski”.

Zgodnie z § 6 Załącznika do Zarządzenia nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r., wnioski rozpatruje się zgodnie z kolejnością wpływu.

Pokaż inne artykuły