Podsumowanie roku 2019 w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

Dziś pierwszy dzień nowego 2020 roku czyli dobry moment na nasze podsumowanie minionych 12 miesięcy. 2019 rok był dla Zespołu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy czasem intensywnej, satysfakcjonującej pracy – z myślą o Warszawie, a przede wszystkim o warszawiankach i warszawiakach oraz gościach odwiedzających nasze piękne miasto.

Początek roku to także dobry moment, by podkreślić rosnące zaangażowanie mieszkańców Warszawy, które towarzyszy wielu prowadzonym przez nas działaniom – i za które serdecznie dziękujemy!

Warszawski Zarząd Zieleni powstał zaledwie (albo już) 3 lata temu, a z roku na rok podejmuje więcej nowych wyzwań. W roku 2019, w ramach Programu #WarszawaDlaKlimatu, dokonaliśmy nie tylko licznych, nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin, ale także prowadziliśmy regularne prace projektowe, pielęgnacyjne i utrzymaniowe na terenach warszawskich parków i skwerów oraz w pasach zieleni przyulicznej.

Partycypowaliśmy również w tworzeniu nowego, nowoczesnego systemu zarządzania zielenią w Warszawie. Co więcej, uruchomiliśmy ciekawe i angażujące projekty edukacyjne i konsultacyjne z udziałem mieszkańców oraz spółdzielców, współpracowaliśmy przy tym z ekspertami z cenionych ośrodków naukowych i środowisk akademickich oraz uznanych organizacji. Ponadto zrealizowaliśmy budowę nowych obiektów oraz przeprowadziliśmy remonty i modernizacje już istniejących, zajmując się także administrowaniem nimi. Wykonaliśmy również projekty z Budżetu Obywatelskiego zgłaszane przez mieszkańców.

Poniższe podsumowanie minionego 2019 roku nie będzie więc krótkie, choć to jedynie skrót naszych działań.

PODSUMOWANIE ROKU 2019 w ZZW

● TWORZYMY NOWE DOKUMENTY PROGRAMOWE, SERWISY I APLIKACJE

▪„Karta Praw Drzewa” (czyli polityka Ochrony Drzew) – określa m.in. zasady pielęgnacji i ochrony drzew przy procesach inwestycyjnych, klasy ryzyka, gatunki (jest na ukończeniu i zostanie ogłoszona w 2020r.)
▪„Mapa Koron Drzew” – określa lokalizację poszczególnych drzew oraz ich gatunek i stan zdrowotny, pozwala m.in. na obliczenie stopnia pokrycia koronami drzew poszczególnych terenów oraz będzie stanowić podstawę do obliczania ilości pochłanianego CO2, produkcji tlenu, kształtowania się miejskiej wyspy ciepła (na potrzeby Programu #ADAPTCity ). I część dokumentu programowego, którą objęte są północne i zachodnie dzielnice Warszawy – jest już na ukończeniu. W przygotowaniu eksperckim jest jego II część, której odbiór planujemy na drugą połowę 2020r.
▪„Inwentaryzacja Drzew” – nowa aplikacja służąca monitorowaniu warszawskich drzew, która zbiera dane z przeglądu drzew dokonywanych przez ogrodników, wyznacza termin kolejnego przeglądu i ocenia klasę ryzyka dla danego drzewa
▪„Wiem o wymianie” – przygotowany pilotaż serwisu o wymianie drzew, który zawiera dane mapowe obejmujące uzasadnienie wskazania danego drzewa do wycinki oraz organ wydający pozwolenie na wycinkę wraz z uzasadnieniem decyzji (ruszy w 2020r., będzie następnie uzupełniony o dane dotyczące zarządców danego terenu – których w Warszawie jest kilkudziesięciu)

● SADZIMY NOWE DRZEWA I ZAZIELENIAMY WARSZAWĘ

Dokonaliśmy 3 x więcej nowych nasadzeń w roku 2019, niż w roku 2018, w tym:
▪7.949 drzew posadzonych przez Zarząd Zieleni na terenie Warszawy, w tym 2.178 na terenach zarządzanych przez urzędy dzielnic (częściowo według lokalizacji wskazanych przez mieszkańców)
▪113.000 drzew posadzonych łącznie przez jednostki miejskie w większości na terenach warszawskich Lasów Miejskich
▪setki tysięcy roślin (w tym krzewów, kwiatów, bylin) posadzonych przez Zarząd Zieleni na terenie Warszawy

● INWENTARYZUJEMY ZIELEŃ I BADAMY DRZEWA

Przeprowadziliśmy kolejne inwentaryzacje i ekspertyzy obejmujące duże obszary zieleni, w tym:
▪Inwentaryzacja drzew i krzewów w Parku Praskim (mieszkańcy mogą sprawdzić „metryczkę” danego drzewa czy rośliny w miejskim serwisie mapowym, w zakładce „Zieleń”)
▪Specjalistyczne ekspertyzy 93 drzew rosnących w pasach drogowych (przebadane arbotomem)
▪Specjalistyczne ekspertyzy 288 drzew parkowych, w tym aż 100 drzew w Parku Skaryszewskim (przebadane arbotomem)

● PROJEKTUJEMY NOWE TERENY ZIELENI

Przeprowadziliśmy konkursy na nowe zagospodarowanie terenów zieleni, w tym:
▪Konkurs na zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK – rozstrzygnięty
▪Zagospodarowanie Parku Akcji „Burza” oraz otoczenia Kopca Powstania Warszawskiego – wybrana koncepcja

● PRZEPROWADZAMY RENOWACJE W PARKACH

▪Park Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego – wymiana nawierzchni w Al. Zgrupowania AK „Kryska” i remont schodów od ul. Górnośląskiej
▪Park Arkadia i Dolina Służewska – remont schodów oraz konserwacja stawów
▪Park im. Stefana Żeromskiego – konserwacja fontanny i słynnej rzeźby „Alina”
▪Park Skaryszewski – konserwacja słynnej rzeźby „Kąpiąca się”

●PROWADZIMY AKCJE EDUKACYJNE I WOLONTARYJNE

▪„Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy” – w ramach tej akcji dzieci, z pomocą nauczycieli i przy naszym wsparciu, posadziły aż 1800 drzew i krzewów na terenie Warszawy
▪„Ich miasto” – 40 spacerów i wypraw edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, w ramach których jeździliśmy rowerami nad Wisłą, nasłuchiwaliśmy ptaków o poranku, poznawaliśmy historię warszawskich parków. Zwieńczenie akcji stanowił konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcia przedstawiające warszawską przyrodę oraz wystawa plenerowa laureatów na ogrodzeniu Parku Gustawa Orlicz-Dreszera
▪„Mikrowyprawy w zieleń warszawską” – seria spacerów przyrodniczych, w których uczestniczyli mali i dorośli warszawiacy
▪„Jesienne skarby w ogródku – cebule dla przedszkoli” – połączenie konkursu plastycznego z nauką o pielęgnacji roślin, w ramach którego przedszkolaki z 21 placówek posadziły otrzymane od nas 200 sztuk cebul różnogatunkowych oraz trawy pampasowe
▪„Bankomat nasion” – wyjątkowo popularna wśród mieszkańców inicjatywa popularyzująca ideę tworzenia łąk kwietnych, w ramach której udostępnialiśmy nieodpłatnie nasiona do nasadzeń
▪„Zielony wolontariat” – 22 akcje z udziałem blisko 1000 wolontariuszy (dzieci i młodzieży, pracowników firm oraz członków organizacji pozarządowych), z którymi sadziliśmy drzewa, sprzątaliśmy tereny zieleni, grabiliśmy liście kasztanowców
▪„W koronach miasta” – projekt edukacyjny poświęcony drzewom warszawskim, który w tym roku rozpoczęliśmy od spacerów dendrologicznych przy udziale ekspertów z SGGW i Dzikiej Ochoty. Już wkrótce zaprezentowane zostaną krótkie filmy o walorach edukacyjnych, dostarczające niezbędną wiedzę z zakresu drzew, powstaną ciekawe w formie i zróżnicowane względem wieku odbiorców publikacje, będziemy także organizować warsztaty oraz kontynuować spacery dendrologiczne
▪„Bioblitz” – badania przyrodnicze, które przeprowadziliśmy w Parku Morskie Oko oraz Parku Fosa, a także na Stokach Cytadeli oraz w otoczeniu Kopca Powstania Warszawskiego, które zakończyliśmy przygotowaniem raportów
▪„Czysta Wisła” – 7 projektów na Bielanach, Żoliborzu, Pradze-Południe i Północ, w Śródmieściu i Wawrze, w ramach których zorganizowaliśmy darmowe rejsy edukacyjne, warsztaty wikliniarskie i akcje edukacyjne dotyczące zachowania czystości nad Wisłą, wspierając przy tym wolontariuszy sprzątających tereny nad Wisłą
▪„Spółdzielcy dla Klimatu” – rozpoczęliśmy we współpracy z BOŚ oraz ekspertami z SGGW w Warszawie cykl warsztatów związanych z błękitno-zieloną infrastrukturą stanowiącą rozwiązania adaptacyjne, którymi Warszawa chce zainteresować spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Doradzamy, jak dostosować przestrzeń osiedla do zachodzących zmian klimatu, jakie rozwiązania i gdzie można i warto zastosować, prezentujemy możliwości uzyskania od m.st. Warszawy dotacji na te przedsięwzięcia, służące ochronie środowiska i przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy

● ORGANIZUJEMY I PRZEPROWADZAMY KONSULTACJE SPOŁECZNE

▪„Diagnoza społeczna w obszarze tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy” – przeprowadzona celem rozpoznania zróżnicowanych potrzeb mieszkańców w odniesieniu do terenu przeznaczonego pod handel nad tunelem
▪„Diagnoza społeczna potrzeb w zakresie zieleni” – przeprowadzona celem rozpoznania zróżnicowanych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni na terenie dzielnicy Mokotów
▪„Jaki Skwer przy Kępnej” – przeprowadziliśmy konsultacje ws. modernizacji skweru między ul. Kępną, Zamoyskiego i Jagiellońską na Pradze-Północ, w efekcie w 2020 r. powstanie nowa przestrzeń rekreacyjna obejmująca plac zabaw i uwzględniająca nową roślinność oraz ławki
▪„Zielone Ulice” – dzięki przeprowadzonym przez nas konsultacjom już w przyszłym roku zieleń wzdłuż ul. Grochowskiej, Grójeckiej, Dąbrowskiego, Grenadierów i Wąwozowej zyska nowe oblicze
▪„Gdzie postawić Państwu ławkę” – w ramach konsultacji, razem z mieszkańcami szukaliśmy miejsc do stawiania „ławek warszawskich”. W 2019 r. odbyło się łącznie 35 spacerów badawczych, postawiliśmy 55 ławek na Pradze-Północ. Od 2018 r. do końca 2019 r. łącznie postawiliśmy 571 sztuk nowych ławek dla mieszkańców

● BUDUJEMY I ODDAJEMY NOWE OBIEKTY

Zrealizowaliśmy nowe inwestycje, w tym:
▪„Nowy odcinek Bulwarów wiślanych” – wykonaliśmy i oddaliśmy do użytkowania nowy odcinek Bulwarów, zlokalizowany przy pomniku Syrenki wraz ze skateparkiem, hamakami, strefą do ćwiczeń, fontannami oraz nową zielenią
▪„Place zabaw” – wykonaliśmy i oddaliśmy do użytkowania 3 nowe place zabaw na Skwerze Słoweńskim, w Parku Ujazdowskim, w Parku Sieleckim (tzw. plac zabaw dla dorosłych), postawiliśmy także nowe urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami na placu zabaw w Parku Praskim, a na Mokotowie stworzyliśmy „Integracyjny zakątek” ze stołami do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz gier planszowych
▪„Park kieszonkowy” – wykonaliśmy nowy park kieszonkowy przy ul. Glebowej

●REALIZUJEMY PROJEKTY Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zrealizowaliśmy 17 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

▪Posadzenie 55 drzew na terenie dzielnicy Włochy
▪Postawienie wygodnych ławek w 15 punktach na na Ochocie z myślą o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami oraz rodzicach z dziećmi
▪Instalacja hamaków na terenie Parku Świętokrzyskiego sprzyjających odpoczynkowi mieszkańców

W roku 2020 obiecujemy nie zwalniać tempa! Przed nami nowe wyzwania i kolejny rok intensywnej pracy.
Licząc na niezmienne zaangażowanie i wsparcie ze strony warszawianek i warszawiaków – w Nowy Rok życzymy wszystkim zielono-błękitnego szczęścia!

Pokaż inne artykuły