„Spółdzielcy dla klimatu” – początek nowego cyklu warsztatów

Zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe i więcej zieleni – to kilka sposobów na dostosowanie osiedlowych przestrzeni do zmian klimatycznych. Podczas warsztatów „Spółdzielcy dla klimatu” przedstawiciele spółdzielni i wspólnot poznawali rozwiązania służące ochronie środowiska. Dowiadywali się też, jak mogą uzyskać miejską dotację na inwestycje.

Uczestnicy spotkania „Spółdzielcy dla klimatu” pozyskiwali wiedzę o możliwościach dostosowania przestrzeni zarządzanego przez nich osiedla do zachodzących zmian klimatycznych. Eksperci z SGGW, PAN, warszawscy ogrodnicy i przedstawiciele stołecznych biur prezentowali wiele rozwiązań, w tym budowę zbiorników do zatrzymania tzw. deszczówki i wód roztopowych oraz instalację urządzeń zwiększających powierzchnię biologicznie czynną.

– Wspieramy lokalne inicjatywy, mówimy jak zazieleniać miasto i korzystać z odnawialnych źródeł energii. Ważne jest też magazynowanie wody, bardzo potrzebnej w czasie upałów. Pomóc mogą w tym zbiorniki retencyjne, np. oczka wodne, na które udzielamy dotacji od października tego roku – powiedziała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Pilotażowa odsłona warsztatów „Spółdzielcy dla klimatu” była wstępem do cyklu spotkań, który odbędzie się w przyszłym roku. Praktyczne lekcje dedykowane są warszawskim spółdzielniom i wspólnotom, którzy chcą inwestować w zielono-błękitną infrastrukturę.

Przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mogli w praktyce, przy wsparciu ze strony ekspertów, spróbować planowania budowy urządzeń, które odciążają kanalizację deszczową i zapobiegają lokalnym podtopieniom. Słuchali też o dobrych praktykach dotyczących zielono-błękitnej infrastruktury, np. ogrodach deszczowych, nieckach retencyjnych i tworzeniu dodatkowych terenów zieleni. Ekologiczne rozwiązania to element Warszawskiego Planu dla Klimatu, który jest istotny dla zdrowia i jakości życia mieszkańców. Szczegóły dotyczące dotacji na zbiorniki retencyjne i odnawialne źródła energii dostępne są na stronie zielona.um.warszawa.pl oraz tutaj.

 

Pokaż inne artykuły