Oko w oko z przyrodą – raport z inwentaryzacji bioblitz w parku Morskie Oko

Zapraszamy do zapoznania się z raportem stanowiącym podsumowanie społecznej inwentaryzacji przyrodniczej bioblitz, która miała miejsce w dniach 20-21 lipca 2019 r. na terenie parku Morskie Oko w Warszawie.

Bioblitz został przeprowadzony przez ekspertów reprezentujących poszczególne dziedziny biologiczne, posiadających wiedzę i doświadczenie w rozpoznawaniu gatunków należących do wybranych piętnastu grup organizmów, które zostały poddane inwentaryzacji w parku Morskie Oko. Bioblitz zrealizowano przy udziale społeczeństwa – mieszkańców okolic parku oraz przyrodników amatorów, zainteresowanych tematyką faunistyczną i florystyczną.

Bioblitz to krótkotrwałe badanie biologiczne, zazwyczaj trwające 12-24 godziny, mające na celu zidentyfikowanie jak największej liczby gatunków roślin, grzybów i zwierząt, żyjących na badanym obszarze. Jest to inwentaryzacja społeczna, w której oprócz naukowców udział bierze także lokalna społeczność i wszyscy zainteresowani tematyką przyrodniczą.

Jednym z celów tego rodzaju inwentaryzacji jest zwiększenie publicznego zaangażowania i zainteresowania przyrodą oraz możliwość wpływu na lokalną politykę planowania i zarządzania terenami zieleni.

Raport z inwentaryzacji bioblitz – wersja pełna

Raport z inwentaryzacji bioblitz – wersja skrócona

Inwentaryzacja Bioblitz wraz z raportem zostały zrealizowane przez Fundację alter eko w ramach programu „Zieleń i kropka lokalnie”, na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Pokaż inne artykuły