Pracujemy nad Polityką Ochrony Drzew na warsztatach metodycznych

Zarząd Zieleni m. st. Warszawy wspierany przez Fundację alter eko przygotowuje Politykę Ochrony Drzew. Dokumenty składające się na tę Politykę mają służyć lepszemu zarządzaniu drzewostanem miejskim, co jest niezwykle ważne w dobie zachodzących zmian klimatycznych.

28 października odbyły się drugie warsztaty metodyczne poświęcone dokumentowi. Pierwszą część spotkania poświęcono krótkiemu przypomnieniu tematów pojawiających się na poprzednim dniu warsztatów. Wystąpił też prawnik reprezentujący Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, przedstawiając wizję pogodzenia ochrony drzew z odpowiedzialnością pracowników za wypadki z udziałem drzew.

W drugiej części spotkania reprezentanci grup prezentowali na forum wyniki ich prac z poprzedniego dnia warsztatów. W ten sposób wypracowane pomysły na skuteczną ochronę dużych drzew w różnego rodzaju inwestycjach miejskich mogły zostać uzupełnione lub skorygowane.

W spotkaniu uczestniczyło około 50 przedstawicieli różnych jednostek miejskich bezpośrednio lub pośrednio realizujących procesy inwestycyjne na terenach, gdzie rosną drzewa.

Jak skutecznie chronić drzewa? Prezentacje i warsztaty 

18 października odbyły się pierwsze warsztaty metodyczne poświęcone dokumentowi. Pierwszą szczęść spotkania stanowiły prezentacje wprowadzające do Polityki Ochrony Drzew oraz dotyczące odpowiedzialności prawnej za wypadki z udziałem drzew. Dugą częścią spotkania stanowiły warsztaty, których celem było wypracowanie metod skutecznej ochrony drzew w inwestycjach.

Wspólnie z przedstawicielami instytucji stołecznych zastanawialiśmy się, jak w ramach obecnie obowiązującego prawa, ale też po powstaniu Polityki Ochrony Drzew, skutecznie chronić drzewa. W jaki sposób prowadzić prace na budowach i remonty instalacji, aby chronić drzewa? Czego można wymagać dla ochrony drzew od inwestorów, a czego od jednostek miejskich?

 

 

Pokaż inne artykuły