Umowa z wykonawcą odpowiedzialnym za utrzymanie stada owiec i kóz rozwiązana

Informujemy, iż rozwiązaliśmy umowę z Wykonawcą odpowiedzialnym za utrzymanie stada owiec i kóz na wyspie na Wiśle w okolicy Golędzinowa.

Podczas przeprowadzonej 30 września rano inspekcji znaleźliśmy 12 martwych zwierząt – zależy nam, by jak najszybciej poznać przyczyny ich śmierci. Reszta stada nie jest zagłodzona, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu postępowanie wyjaśniające prowadziły różne służby m.in. Powiatowy Inspektor Weterynarii oraz lekarz Lasów Miejskich.

Zgodnie z umową wykonawca miał pełną odpowiedzialność za całodobowy nadzór nad zwierzętami, w tym za zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych i ewentualnych kontroli weterynaryjnych. W ostatnim czasie na wyspie wypasanych było ok. 40 zwierząt, w tym ok. 30 kóz. 

Nasza kontrola 5 sierpnia nie wykazała nieprawidłowości. Przeprowadziliśmy także na miejscu akcje liczenia stada i sprawdzenia dobrostanu zwierząt. Ponadto pracownicy regularnie kontrolowali wyspę z lądu (ze względu na zachowanie jak najlepszych warunków dla zwierząt założyliśmy ograniczony dostęp człowieka na wyspę).

Nieprawdą jest, że na wyspie znajdowały się ciała kilkudziesięciu zakopanych zwierząt, jak i to, że część z nich była wyrzucana do Wisły.

Zadaniem właściciela stada był wypas zwierząt w ramach utrzymania efektów działania prowadzonego przez nas projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Zgodnie z umową wyznaczyliśmy teren – wyspę niedaleko Mostu Gdańskiego. Działalność zwierząt ma efekt ekologiczny: zapobiega nadmiernemu rozrostowi roślinności na wyspie.

Projekt ten jest nakierowany na wspieranie procesu wdrażania na poziomie lokalnym i regionalnym dwóch dyrektyw unijnych: ptasiej i siedliskowej oraz dalszego rozwoju i wdrażania sieci Natura 2000. Obejmuje swoim zasięgiem 50-kilometrowy odcinek w granicach Warszawy oraz na terenach przyległych. Warszawska część obszaru objętego projektem przynależy do dziewięciu dzielnic: Wilanowa, Wawra, Mokotowa, Śródmieścia, Pragi Południe, Pragi Północ, Żoliborza, Bielan i Białołęki.

Teren na wspomnianej wyspie zapewnia zwierzętom dobre warunki – mają pod dostatkiem pokarmu w postaci pędów drzew i krzewów, które na żyznej, nadwiślańskiej glebie rozrastają się w szybkim tempie. (Pasące się, zdrowe owce i kozy można było oglądać m.in. w materiale „Polska i Świat” TVN24 z 19 czerwca „Owce i kozy jak kosiarki”).

Zwierzęta są wypasane na co dzień w bardzo zbliżonym środowisku, nad Wisłą na terenie zalewowym, w obszarze Natura 2000. Są odporne na warunki klimatyczne panujące na wyspie, przyzwyczajone do spożywania podobnej paszy, jaką znajdowały na wyspie. Początkowo większość z nich stanowiły owce z ras rodzimych.

 

 

 

 

 

Pokaż inne artykuły