Gdzie postawić Państwu ławkę? Raporty z diagnozy potrzeb w zakresie lokalizacji nowych Ławek Warszawskich

„Akcja Ławka Warszawska” to proces, podczas którego wspólnie z mieszkańcami wskazujemy miejsca, gdzie staną ławki. Zwracamy uwagę na potrzeby różnych grup mieszkańców. Wspólnie analizujemy teren wybranych dzielnic i wybieramy takie obszary, na których znajdują się często odwiedzane punkty usługowe lub inne ważne dla mieszkańców miejsca, a występuje deficyt ławek.

Model Ławki Warszawskiej został wybrany w 2018 r. i występuje w trzech wariantach: bez oparcia, z oparciem bez podłokietników oraz z oparciem i podłokietnikami. Forma ławki była testowana pod względem estetyki, funkcjonalności oraz wygody przez przedstawicieli urzędów oraz mieszkańców. W 2018 roku przeprowadzony został pilotaż procesu diagnozy potrzeb w zakresie lokalizacji ławek, a na ulicach Warszawy pojawiło się prawie 300 nowych mebli miejskich. W tym roku kontynuujemy działania w tym zakresie i zapraszamy mieszkańców do udziału w warsztatach i spacerach.

Nie chcemy wskazywać obszarów odgórnie, tylko z udziałem mieszkańców wybrać miejsca, gdzie ławka jest potrzebna, będzie pozytywnie odebrana, a jej obecność ułatwi korzystanie z przestrzeni publicznej m.in. osobom z ograniczeniami ruchowymi. W ramach akacji w wybranych dzielnicach Warszawy organizujemy spacery, podczas których mieszkańcy decydują gdzie, jak i ile ławek powinno się pojawić. Z każdego spaceru powstaje raport, a wskazania mieszkańców są analizowane m.in. pod kątek własności terenu oraz infrastruktury technicznej. W wybranych lokalizacjach ławki będą pojawiały się sukcesywnie w 2019 i 2020 r.

fot. Tomasz Kaczor


Raporty ze zrealizowanych działań 

  • Testowanie ławki do odpoczynku na stojąco (tzw. „przysiadacza”)

Ławka do odpoczynku na stojąco, tzw. “przysiadacz” to nowo projektowany element systemu warszawskich mebli miejskich. Jego forma w założeniu nawiązuje do Ławki Warszawskiej i ma być spójna z innymi elementami umeblowania miejskiej przestrzeni. Istotnym aspektem meblowania miasta jest partycypacja społeczna na etapie tworzenia form elementów planowanych do wprowadzania w przestrzeni publicznej. Testowanie konkretnych rozwiązań daje możliwość sprawdzenia zasadności ich zastosowania i wprowadzenia niezbędnych modyfikacji, a dopiero na późniejszym etapie wdrożenia rozwiązania. Dlatego dnia 30.06.2019 r. zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego  przedstawiciele wydziałów Urzędu m.st. Warszawy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy testowali prototyp przysiadacza. Pilotażowo na ulicach Warszawy pojawi się ok. 40 takich ławek.

Raport z testowania ławki do odpoczynku na stojąco 

  • Mokotów 

W czerwcu odbyło się 7 spacerów na terenie Mokotowa. Działanie dotyczyło realizacji dwóch projektów z budżetu obywatelskiego o numerze 337 pn. „30 drzew i 30 ławek na Wierzbnie i Wyględowie” oraz o numerze 275 pn. „50 ławek na Starym Mokotowie”.

Raport ze spaceru z dnia 18.06.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 24.06.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 26.06.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 27.06.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 28.06.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 29.06.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 30.06.2019 r.

  • Praga-Północ

W czerwcu i lipcu odbyło się 5 spacerów na terenie Pragi-Północ. Działanie dotyczyło realizacji projektu z budżetu obywatelskiego o numerze 1743 pn. „Praskie ławki i stojaki rowerowe”.

Raport ze spaceru z dnia 29.06.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 30.06.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 02.07.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 03.07.2019 r. (ul. Darwina)

Raport ze spaceru z dnia 03.07.2019 r. (Śliwice)

  • Wola

We wrześniu odbył się spacer na terenie Woli. Działanie dotyczyło realizacji projektu z budżetu obywatelskiego o numerze 892 pn. „Ławki na Płockiej”.

Raport ze spaceru z dnia 06.09.2019 r.

  • Ursynów

We wrześniu odbył się spacer na terenie Ursynowa. Działanie zostało zrealizowane w odpowiedzi na wniosek mieszkańców.

Raport ze spaceru z dnia 14.09.2019 r.

  • Ochota 

W październiku odbył się spacer badawczy z udziałem dzieci, uczestniczących w zajęciach „Archi-inspiracje” w  Młodzieżowym Domu Kultury Ochota.

Raport ze spaceru  z dziećmi z dnia 8.10.2019 r.

  • Ursus

We wrześniu zrealizowana została akcja „Ławka Warszawska w Ursusie”. W ramach procesu odbył się warsztat diagnostyczny oraz 5 spacerów badawczych dla mieszkańców.

Raport ze spaceru z dnia 19.09.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 20.09.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 21.09.2019 r. (al. 4 czerwca 1989 r.)

Raport ze spaceru z dnia 21.09.2019 r. (Henryka Brodatego – Orląt Lwowskich)

Raport ze spaceru z dnia 23.09.209 r. 

  • Targówek

We wrześniu i październiku zrealizowana została akcja „Ławka Warszawska na Targówku”. W ramach procesu odbył się warsztat diagnostyczny oraz 6 spacerów badawczych dla mieszkańców.

Raport ze spaceru z dnia 26.09.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 27.09.2019 r. (Trocka-Borzymowska)

Raport ze spaceru z dnia 27.09.2019 r. (Barkocińska do Radzymińskiej) 

Raport ze spaceru z dnia 27.09.2019 r. (Turmonocka-Łojewska-Chodecka)

Raport ze spaceru z dnia 28.09.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 5.10.2019 r. 

  • Ochota

W październiku zrealizowana została akcja „Ławka Warszawska na Ochocie”. W ramach procesu odbył się warsztat diagnostyczny oraz 5 spacerów badawczych dla mieszkańców.

Raport ze spaceru z dnia 2.10.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 3.10.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 4.10.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 8.10.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 12.10.2019 r.

  • Żoliborz

We wrześniu zrealizowana została akcja „Ławka Warszawska na Żoliborzu”. W ramach procesu odbył się warsztat diagnostyczny oraz 5 spacerów badawczych dla mieszkańców.

Raport ze spaceru z dnia 21.09.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 22.09.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 23.09.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 25.09.2019 r.

Raport ze spaceru z dnia 26.09.2019 r.

Pokaż inne artykuły