Naprzód działki

Ogrody działkowe stają się przestrzenią do rekreacji. Warszawscy ogrodnicy ruszyli z programem „Naprzód działki”, w ramach którego rozmawiają ze społecznościami lokalnymi i działkowcami, by udostępnić część ogrodów dla mieszkańców. Dodatkowo chcą porozmawiać o potrzebnej w ogrodach infrastrukturze.

– Mieszkańcy cenią sobie naturę w mieście. Tam odpoczywają, spotykają się z bliskimi i podziwiają przyrodę. Moment, w którym stowarzyszenia ogródków działkowych chcą udostępnić część terenu dla wszystkich, zmienia sposób myślenia i korzystania z tego typu przestrzeni. Niezwykle istotna jest również rozmowa, by zbadać potrzeby wszystkich użytkowników oraz przystosować ją w odpowiednią infrastrukturę. Projekt może wpłynąć na rozwój ogrodów społecznościowych, które mają wielu sympatyków – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Współpraca działkowców ze społecznościami lokalnymi może dać ogrodom zastrzyk nowej energii, a mieszkankom i mieszkańcom Warszawy możliwość współtworzenia ogólnodostępnych przestrzeni i korzystania z ich dobrodziejstw. Jednym z głównych celów programu jest pokazanie, że ogrody, zachowując swój charakter, mogą stać się przestrzeniami dla wielu różnych aktywności takich jak kino letnie czy rodzinne warsztaty. Ważne jest także wspólne omówienie zasad udostępniania ogrodów oraz włączenie lokalnych społeczności w budowę i zarządzanie otwartymi terenami zieleni.

– Wyzwaniem jest zmiana postaw działkowców i mieszkańców. Udostępnione tereny będą traktowane jako dobro wspólne – goście muszą pamiętać o porządku i odpowiedzialności. Istotne jest także bezpieczeństwo. To nowa perspektywa patrzenia na ogrody – jako dostępne dla mieszkańców, inspirujące, różnorodne miejsca aktywności społeczności lokalnych i ogrodników – dodaje Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Do końca listopada będą organizowane warsztaty z ogrodnictwa i rzemiosła, zajęcia z jogi na terenie ogrodów działkowych, spacery przyrodoznawcze oraz międzypokoleniowe spotkania integracyjne. Najbliższy przyrodniczy spacer odbędzie się w sobotę, 27 lipca, o godz. 15.00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Wiarus” przy ul. Racławickiej 140. Szczegóły wydarzenia dostępne tutaj.

Równolegle z działaniami animacyjnymi, w wybranych ogrodach odbędą się także spotkania konsultacyjne, podczas których zostaną zbadane potrzeby warszawiaków i działkowców. Poruszone będą kwestie infrastruktury, potencjalnych problemów i propozycje zmian – w szczególności w odniesieniu do przestrzeni wspólnych i ogólnodostępnych. Materiał ze spotkań posłuży do przygotowania wstępnych koncepcji zagospodarowania tych terenów.

Projekt „Naprzód działki” na zlecenie Zarządu Zieleni prowadzi Stowarzyszenie Aktywności Miejskich „Rozkwit”, w porozumieniu z Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Działkowców.
Zdjęcia

Pokaż inne artykuły