Strażnik nad Jeziorkiem Czerniakowskim

Nad Jeziorkiem Czerniakowskim ma być czyściej i bezpieczniej. Zatrudniliśmy strażnika, który ma pilnować, by mieszkańcy nie naruszali przepisów rezerwatu przyrody.

Strażnik codziennie, przez całą dobę monitoruje teren wokół jeziorka w dzielnicy Mokotów. Kontrole mają zapobiec rozpalaniu nielegalnych ognisk oraz zmniejszyć hałas, co korzystnie wpłynie na lokalny ekosystem.

Gdy strażnik zauważy np. akty wandalizmu, w tym niszczenie przyrody, kradzież, zaśmiecanie terenu, kłusowników czy imprezowiczów spożywających alkohol, rozpalających ognisko lub grill, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. W zależności od rodzaju incydentu może to być Policja, Straż Miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Patrolujący posiada wiedzę z zakresu przepisów ochrony przyrody. Może liczyć na natychmiastowe wsparcie grupy interwencyjnej – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony. Jego dodatkowym zadaniem jest sprawdzanie, czy przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za utrzymanie czystości wywożą odpady zgodnie z harmonogramem.

Teren zieleni cieszy się coraz większą popularnością. Od początku czerwca nad Jeziorkiem Czerniakowskim działa kąpielisko, strzeżone codziennie w godz. w godzinach 9.00-19.00 aż do połowy września. Dzięki stałej kontroli rezerwatu przyrody okoliczna przestrzeń będzie zabezpieczona przed dewastacją i zniszczeniami.

Pokaż inne artykuły