kaznowska9 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka