kaznowska5 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka