kaznowska18 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka