kaznowska14 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka