Wiemy, jak będzie wyglądał „Zielony Plac” na Pradze-Północ. Konkurs rozstrzygnięty

Share

Znamy zwycięzcę konkursu  na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zielony plac” – terenu u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej na Pradze-Północ. I nagrodę otrzymali architekci Jakub Gondrowicz, Wojciech Hryszkiewicz i Dorota Ryżko. Skwer stanie się miejscem sąsiedzkich spotkań w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Rodziny z dziećmi będą mogły korzystać m.in. z przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, placu zabaw, pola do gry w bule, „trzepakowiska”, ogrodu deszczowego i parku kolejowego z wieżą do obserwacji pociągów. Ciekawostką jest boisko do piłki nożnej na dachu pawilonu-kawiarni.

Zwycięzcy konkursu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oprócz nagrody w wysokości 20 tys. zł otrzymali zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. II nagroda powędrowała do pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa (10 tys. zł), a III – do Pracowni Architektonicznej R3D3 Grzegorz Ziętek (5 tys. zł). Wyróżnienie oraz 2 tys. zł otrzymała pracownia NM architekci Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marcinkiewicz, Jerzy Grochulski.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu

Na konkurs wpłynęło 8 prac, ocenianych było 7 z nich. Jedna praca – nr 513, nie spełniała wymogów formalnych (brak przedstawienia rozwiązań dla obszaru studialnego) i została wykluczona z dalszej oceny. Pozostałe prace były oceniane zgodnie z kryteriami przyjętymi w Rozdziale V Regulaminu konkursu, tj:
a) atrakcyjność i integralność kompozycji całości, w tym twórcze nawiązanie
do charakteru miejsca;
b) wpisanie w strukturę i charakter miejsca i miasta;
c) funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań programowych i przestrzennych przy uwzględnieniu współczesnych funkcji terenu;
d) realność realizacji i racjonalność relacji między nakładami na budowę i eksploatację
a osiągniętymi efektami;
e) zapewnienie dostępności (także dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji)
i bezpieczeństwa użytkownikom, zarówno w czasie imprez masowych jak i w okresie codziennego użytkowania).

I Nagrodę przyznano za:

– jasną i konsekwentną dyspozycję przestrzenną, zakładającą podział przestrzeni ulicy Łomżyńskiej na 3 strefy: uspokojonej uliczki z miejscami do wypoczynku i parkowaniem na odcinku od ul. Łochowskiej do ul. Otwockiej, otwartego placu w części centralnej powiązanego z wejściem na dziedziniec „Małej Warszawy” (dawnej fabryki PPG) oraz rekreacyjnego skweru między ul. Jadowską i ul. Grajewską;
– wykreowanie stosunkowo dużej przestrzeni placu dla mieszkańców, umożliwiającego różnego rodzaju lokalne i sąsiedzkie aktywności – targi, letnie kino, ślizgawkę, nieformalne spotkania itp.;
zaprojektowanie skweru z bogatym programem rekreacyjnym: placem zabaw, polem do gry w bule, „trzepakowiskiem”, parkiem kolejowym z wieżą do obserwacji pociągów itp.;
– umiejętne odniesienie się w sposobie zagospodarowania terenu do różnorodnych charakterów przestrzeni, tworzonej przez kamieniczną zabudowę we wschodnim odcinku ul. Łomżyńskiej oraz osiedle wielkopłytowe w zachodniej części ulicy, a także bezpretensjonalne nawiązanie do lokalnego dziedzictwa;
– wnikliwe podejście do kwestii zrównoważonego projektowania – w tym zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni mineralnych, zaprojektowanie ogrodu deszczowego, umiejętny dobór gatunków roślinnych itp.;
– umiejętne połączenie ruchu kołowego i pieszego, poprzez dyskretne, ale jednoznaczne wydzielenie strefy kołowej jedynie przy użyciu pachołków umieszczonych w jednolitej nawierzchni ulicy i placu, ławy i zakrzewienia;
– spójny projekt prostych, neutralnych, ale wpasowanych w tradycję miejsca mebli ulicznych;
– atrakcyjną propozycję pawilonu – kawiarni, połączonego z boiskiem, w przestrzeni osiedlowej;
– dojrzały warsztat projektowy, adekwatnie dobrany do wymagań konkursu.

Uwagi i zastrzeżenia

– Przejazd dla ruchu kołowego w ciągu ul. Łomżyńskiej zbyt mało sprzyjający ograniczeniu prędkości, przy jednoczesnym braku wygodnego przejścia pieszego po osiedlowej stronie ulicy Łomżyńskiej – od ul. Łochowskiej do projektowanego placu miejskiego
– Brak odniesienia w zagospodarowaniu zielenią wysoką do istniejącego przebiegu ciepłociągu.

Zalecenia Sądu Konkursowego dla zwycięskiej pracy:

1. Układ zieleni i zagospodarowania terenu projektowanego skweru należy dostosować do przebiegu istniejącego ciepłociągu.
2. Należy rozważyć wprowadzenie rozwiązań bardziej ograniczających prędkość ruchu kołowego w ciągu ul. Łomżyńskiej, takich jak np. meandrowanie przejazdu, lokalne zawężenia strefy jezdnej, wyniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych lub inne.
3. Należy zaprojektować wygodne przejście piesze po północnej stronie jezdni ul. Łomżyńskiej na odcinku od ul. Łochowskiej do zaprojektowanego placu miejskiego.
4. Należy przeanalizować możliwość zwiększenia liczby zaprojektowanych miejsc parkingowych;
5. Należy zaproponować tańszy i łatwiejszy w budowie i utrzymaniu materiał posadzki na odcinku ulicy Łomżyńskiej od ul. Zachariasza do ul. Grajewskiej (zamiennie do zaproponowanych w pracy konkursowej płyt granitowych 100x25cm).
6. Należy jednoznacznie zaproponować sposób uwzględnienia w zagospodarowaniu terenu zachowania historycznego bruku oraz realizacji projektu nasadzeń zieleni z budżetu partycypacyjnego, jak i już wykonanych nasadzeń w ramach analogicznego narzędzia (skwer na przedłużeniu ul. Zachariasza).

Zobaczcie zwycięską koncepcję: 

PLANSZA 1

PLANSZA 2

PLANSZA 3

 

 

Pokaż inne artykuły