W lipcu dowiemy się, jak będzie wyglądał Kopiec Powstania Warszawskiego

Pragniemy, by Kopiec Powstania Warszawskiego – wraz z otoczeniem w dzielnicy Mokotów – wyglądał jak najlepiej pod względem przestrzennym, krajobrazowym, funkcjonalnym i architektonicznym, dlatego w marcu ogłosiliśmy konkurs. Prace dotyczące koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej tego terenu mają zostać złożone do 21 czerwca, a publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się już wkrótce – 12 lipca.

Prace konkursowe będą oceniane pod względem m.in. użyteczności dla wszystkich użytkowników, zapewnienia dostępności (także dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji) i bezpieczeństwa podczas imprez masowych i na co dzień, trafnych rozwiązań proekologicznych, a także estetyki, czyli atrakcyjnych rozwiązań architektonicznych, jakości rozwiązań technicznych i materiałów.

Chcemy, by zwycięska koncepcja tworzyła integralną kompozycję i nawiązywała do wyjątkowego, historycznego charakteru tego miejsca. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej (realizacja Inwestycji – ETAP I i IA) wynosi do 18.990.364 PLN brutto.

Zwycięską koncepcję wyłoni Sąd Konkursowy pod przewodnictwem mgr. inż. architekta Grzegorza Stiasnego, wykładowcy WAPW, Sędziego Konkursowego SARP. I nagroda to kwota pieniężna w wysokości 90 tys. zł brutto i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. Za II nagrodę przysługuje 30 tys. zł brutto, a za trzecie miejsce – 20 000 zł brutto. Przewidujemy przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na te nagrody wynosi 50 tys. zł brutto.

Szczegóły i regulamin konkursu.

 

Pokaż inne artykuły