Nowy serwis mapowy dotyczący wałów przeciwpowodziowych Wisły

Share

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy serwis mapowy zawierający dane dotyczące wałów przeciwpowodziowych rzek Wisły i Jeziorki, składających się na system biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy. W 2016 r. Miasto Stołeczne Warszawa zleciło wykonanie dokumentacji pt. „Inwentaryzacja, ocena stanu istniejącego i koncepcja modernizacji elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów”. Prezentowane dane są efektem ponaddwuletniej, intensywnej pracy Specjalistycznej Pracowni Projektowej „WAGA-BART” Zbigniew Bartosik.

Jednym z elementów dokumentacji była obszerna baza danych obejmująca swym zakresem system biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy. Od teraz, dzięki pracy Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy dane te będą dostępne w ramach prezentowanego serwisu mapowego.

W serwisie znajdziemy:
– położenie wałów oraz innych elementów systemu biernej ochrony przed powodzią
– przekroje i profile geodezyjne wałów wraz z informacją o wymaganych wzniesieniach koron i nachyleniach skarp w stosunku do wód powodziowych
– przekroje geotechniczne i badania geologiczne poszczególnych wałów przeciwpowodziowych
– elementy infrastruktury technicznej takiej jak przepusty wałowe czy przepompownie
– system dróg technicznych i ewakuacyjnych
– lokalizację obiektów zagrażających szczelności wałów
– granice wyznaczające obszar objęty zakazami wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych dotyczące:
a. uprawy gruntu oraz sadzenia drzew i krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3,0 m od stopy wału
b. wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, dołów, sadzawek oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Ponadto w serwisie dostępne są:
– dane z inwentaryzacji przyrodniczej
– dokumentacja fotograficzna
– historyczny przebieg wałów i historyczne przebiegi koryta Wisły mające wpływ na przepływ wód pod korpusami wałów
– zasięg zalewu wodami powodziowymi
– kilometraże rzeki i wałów

Jesteśmy przekonani, że tak przygotowany serwis mapowy stanowić będzie doskonałe narzędzie służące do usprawnienia zarządzania systemem biernej ochrony przed powodzią m.st. Warszawy dla służb miejskich, zaś dla mieszkańców Warszawy będzie istotnym źródłem informacji w zakresie obwałowań Wisły.

 

Pokaż inne artykuły