Konkurs rozstrzygnięty: wiemy, jak będzie wyglądał Park Żerański

Koniec spekulacji na temat przyszłości 14-hektarowych terenów nad Kanałem Żerańskim w dzielnicy Białołęka. Zwycięską pracą w konkursie została koncepcja autorstwa topoScape sp. z o.o. W zespole autorskim pracowali: Magdalena Wnęk, Justyna Dziedziejko, Marcin Maraszek, Maciej Kaufman, Natalia Trochonowicz oraz Hubert Trammer.

Sąd Konkursowy złożony z 15 ekspertów, pod przewodnictwem architekta Marcina Bratańca, wybrało właśnie tę koncepcję – z 22 zgłoszonych prac – jako najlepszą pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym. Nagrodzono ją „za wnikliwą analizę miejsca i zaproponowanie rozwiązań podkreślających jego unikalny charakter oraz za całościowe i wyczerpujące rozwiązanie koncepcji szaty roślinnej wpisujące się naturalne procesy związane z odzyskiwaniem tego miejsca przez przyrodę”. W pracy doceniono również „właściwe rozwiązania obsługi komunikacyjnej parku oraz zaproponowane formy obiektów architektonicznych jako otwartych struktur zintegrowanych z przestrzenią parku”.

Oprócz nagrody finansowej w wysokości 40,000 zł brutto autorzy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Drugą nagrodę otrzymał zespół OPEN architekci (Daniel Mermer, Przemysław Kokot, Paweł Paradowski), a trzecią – zespół WXCA (Szczepan Wroński, Michał Poziemski, Krzysztof Moskała, Monika Lemańska, Małgorzata Dembowska; architektura krajobrazu – Krzysztof Herman, wizualizacje – Vivid Vision). Wszystkie nagrodzone pracownie są z Warszawy.

W konkursie przyznano również dwa wyróżnienia. Wyróżnienie I stopnia przypadło w udziale zespołowi autorskiemu w składzie Miłosz Zieliński, Jan Kocieniewski, Marcin Nowicki oraz Adriana Baryżewska. Wyróżnienie II stopnia zdobył zespół dowodzony przez Jakuba Botwinę, Elżbietę Myjak-Sokołowską oraz Stanisława Botwinę (pełen skład autorski: Jakub Botwina, Elżbieta Myjak-Sokołowska, Stanisław Botwina. Współpraca: Maciej Kozyra, Dmyro Ryabov, Ivan Konrad, Volodymyr Melymuka, Ewa Zaraś-Januszkiewicz).

W ocenie Sądu Konkursowego zadanie, z jakim zmierzyli się projektanci, stanowiło koncepcję o wysokim stopniu złożoności i trudności. Jednocześnie w wyniku obrad stwierdzono, że większość prac sprostała wytycznym postawionym przez organizatorów. Ogólny poziom nadesłanych prac określono jako wysoki. W ocenie sędziów duża liczba prac prawidłowo odczytała lokalny kontekst oraz uwarunkowania prawno-formalne, w tym planistyczne, przestrzenne i budowlane postawionego zadania projektowego.

W Sądzie Konkursowym nie zabrakło przedstawiciela społecznego – stowarzyszenie „Ocalmy tereny nad Kanałem Żerańskim” reprezentował Mateusz Senko. Nadzór i realizację procesu konsultacji prowadziła Fundacja Pole Dialogu. Z ankiety przeprowadzonej przez fundację wśród mieszkańców Białołęki wynikało, że zdaniem większości respondentów Park Żerański powinien – oprócz swojej dotychczasowej funkcji przyrodniczej – realizować 3 funkcje: parkową, rekreacyjną i sportową.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, przy współpracy Akademii Sztuki Architektury Krajobrazu.

Zwycięska praca konkursowa – plansza nr 1

Plansza nr 2

Plansza nr 3

Plansza nr 4

Plansza nr 5

Plansza nr 6

 

Pokaż inne artykuły