sadzenie_drzewa_004 | Wiosenne nasadzenia drzew

Aleksandra Gajewska, Radna m.st. Warszawy, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st.Warszawy (Fot. E.Lach)