sadzenie_drzewa_002 | Wiosenne nasadzenia drzew

Renata Kuryłowicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zarządzenia Zielenią Miejską (Fot. E.Lach)