Załącznik nr 3 do Regulaminu – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego | Konkurs „Z głową na trawie” – poznaliśmy Laureatów