Zarządzenie nr 66.2020 z dnia 21.07.2020r. zał. nr 1 | Port Czerniakowski – regulamin i cennik