Zmieńmy ulicę Targową, Jagiellońską i al. „Solidarności”. Zobacz koncepcje zmian (II etap konsultacji)

W czerwcu rozmawialiśmy z Wami, jak poprawić przestrzeń wokół ul. Targowej, Jagiellońskiej i al. „Solidarności”. Pytaliśmy o Wasze potrzeby, o nową zieleń, ławki, kosze na śmieci, o ścieżki i chodniki, które wymagają remontu. Dowiedz się więcej o pierwszym etapie tych konsultacji >>>

Z głosów, które od Was usłyszeliśmy, stworzone zostały koncepcje. Zobacz ją (poniżej) i powiedz, co o niej myślisz.

Dzięki programowi #zieloneulice zazieleni się kilkadziesiąt głównych ulic Warszawy. Już tej jesieni posadziliśmy nowe drzewa w miejscach wskazanych przez mieszkańców, jako najbardziej potrzebujących większej ilości zieleni.

Więcej o programie #zieloneulice znajdziesz na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.


Konsultacje trwają od 7 grudnia 2018 do 5 stycznia 2019


Zobacz koncepcje zagospodarowania al. „Solidarności”, ulicy Targowej i Jagiellońskiej i powiedz, co o nich myślisz

 

al. Solidarności

Część 1 z 3. Al. Solidarności od ul. Panieńskiej do ul.Targowej

Część 2 z 3. Al. Solidarności od ul. Targowej do ul.Szwedzkiej

Część 3 z 3. Al.Solidarności od ul. Szwedzkiej do wiaduktu linii kolejowej

ul. Targowa

 

Aranżacja zieleni ulicy Targowej. Koncepcja do konsultacji (wersja z 18 grudnia)

Targowa – przekrój 1 (wersja z 18 grudnia)

Targowa – przekrój 2 (wersja z 18 grudnia)

Targowa – przekrój 3 (wersja z 18 grudnia)

Targowa. Co uzupełniliśmy w trakcie konsultacji (na rysunkach z 18 grudnia)

  • Dodaliśmy informacje o szerokości ciągów komunikacyjnych (wymiarowanie) do przekrojów projektowanej zieleni
  • W rysunku koncepcji poprawiliśmy błąd – było to omyłkowe pozostawienie dwóch strzałek oznaczających skręt w lewo, które zawiera obecna organizacji ruchu, na wysokości budynku Targowa 21 i 23. Strzałki usunęliśmy.
  • Układ skrzyżowania ul. Targowej z ul. Kijowską jest zgodny z projektem „Budowa Trasy Świętokrzyskiej” prowadzonym przez Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID).
    Dla uczytelnienia, jaki obszar objęty jest zmianami wynikającymi z tego projektu, wprowadziliśmy do rysunku dodatkowe informacje w zakresie granic tego projektu drogowego.

 

ul. Jagiellońska

1 z 7 Jagiellońska od Portu Praskiego do al. Solidarności

2 z 7 Jagiellońska od al. Solidarności do ronda Starzyńskiego

3 z 7 Jagiellońska rondo Starzyńskiego

4 z 7 Jagiellońska od ronda Starzyńskiego do ul. Platerówek

5 z 7 Jagiellońska od Platerówek do Budzyńskiej-Tylickiej

 

6 z 7 Jagiellońska od Budzińskiej-Tylickiej do węzła Trasy Toruńskiej

7 z 7 Jagiellońska węzeł Trasy Toruńskiej.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach:
  • Przyjdź na spotkania, zobacz koncepcje zmian i powiedz co o nich myślisz:
  • al. „Solidarności”, 7 grudnia (piątek), godz. 17.00-19.30, w Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52
  • ul. Targowej,11 grudnia (wtorek), godz. 17.00-19.30, w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56
  • ul. Jagiellońskiej, 13 grudnia (czwartek), godz. 17.00-19.30, w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56
  • Możesz też zapoznać się z koncepcją na naszych stronach (powyżej albo na stronie Zarządu Zieleni) i zgłosić swoje uwagi do 5 stycznia 2019 r.

e-mailem: konsultacje@zzw.waw.pl
lub pocztą: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

Pokaż inne artykuły