Radiowa: odcinek pomiędzy ul. Himalajską a ul. Powstańców śląskich (Arkusz 2) | Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”