19.04_KONCEPCJA_RYSUNEK | Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”