Konferencja, od lewej A. Gackowska, Lasy Miejskie – Warszawa, M. Piwowarski, Zarząd Zieleni, A. Wilimowska, Biuro Geodezji i Katastru. Fot. E. Lach. | Powstanie warszawska Mapa Koron Drzew