Skwer przy Karmelickiej się zmieni

23 października mieszkańcom Muranowa przedstawiona została ostateczna koncepcja zmian na skwerze przy Karmelickiej. Powstała ona w wyniku konsultacji społecznych, w których mieszkańcy zgłaszali swoje potrzeby związane z nowym zagospodarowaniem tego terenu.  

Skwer przy Karmelickiej jest ważnym dla mieszkańców Muranowa miejscem wypoczynku i rekreacji. Wolny czas chętnie spędzają tam seniorzy, rodzice z dziećmi, właściciele psów, a także pasjonaci aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, którzy korzystają z siłowni plenerowej. Koncepcja opracowana w wyniku konsultacji społecznych uwzględnia udział na tym terenie każdej z grup użytkowników.

Koncepcja odpowiada na potrzeby mieszkańców, którzy przede wszystkim chcieli, aby ten teren zachował swój dotychczasowy charakter. Pojawią się tam dodatkowe miejsca do siedzenia, murki i wygodne ławki, lekkie pofałdowania terenu pokryte będą trawami pozwalającymi na zabawę i odpoczynek, powstanie również aleja wśród drzew, a zieleń dodatkowo będzie uzupełniona i urozmaicona.

Zmiany na skwerze przy Karmelickiej nie będą duże. Pozostaną istniejące tam drzewa i lubiana przed mieszkańców Muranowa siłownia plenerowa, zwiększy się powierzchnia murawy, a ścieżka rowerowa dziś przebiegająca przez środek skweru, zostanie przeniesiona na jego brzegi. W pobliżu Łąki Leśmiana, pojawi się nieformalna strefa zabaw, z niskimi pagórkami oraz naturalnymi elementami do zabawy.

Na granicy skweru planowane jest upamiętnienie „Ratującym – Ocaleni”, mające uczcić Polaków pomagających Żydom podczas II wojny światowej. Wątek historyczny tego miejsca był częstym głosem w konsultacjach, dlatego w koncepcji przewidziano miejsce w przestrzeni skweru, w którym pojawi się informacja o dziejach tej części dzielnicy.

Najpierw konsultacje

Podczas licznych spotkań na skwerze i w jego okolicy mieszkańcy mogli opowiedzieć o tym, jak ich zdaniem to miejsce powinno się zmienić. Po tym etapie odbyły się warsztaty, na których wraz z projektantami, mieszkańcy zastanawiali się nad potrzebnymi zmianami i projektowali konkretne rozwiązania dla tej przestrzeni. Komentarze mieszkańców były analizowane przez projektantów, którzy na ich podstawie stworzyli wstępną koncepcję, a następnie zbierali do niej uwagi. Ostateczna koncepcja powstała z uwzględnieniem otrzymanych głosów.

Konsultacje trwały ponad miesiąc. Opiniami na temat przyszłości skweru podzieliło się około 300 osób, głównie mieszkańcy najbliższych okolic.

Konsultacje społeczne i stworzenie na ich podstawie koncepcji zlecił Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a za realizację odpadały: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz pracownie JAZ+Architekci i Studio-ak.

Niedługo opublikujemy ostateczną koncepcję z opisem. Będzie ona również dostępna na tablicy w przestrzeni skweru.

Wizualizacja

Pokaż inne artykuły